Hyppää sisältöön

HUS-yhtymä vastaa ensihoidon järjestämisestä Uudenmaan alueella. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteistyössä HUS:in kanssa.

Ensihoito on sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon aloittamista välittömästi potilaan luona. Tarvittaessa potilas kuljetetaan jatkohoitoon. Liki 40 prosenttia ensihoidon tehtävistä ei johda potilaan kuljettamiseen ambulanssilla. Silloin hänen tilansa arvioidaan ja tarvittaessa hoidetaan kohteessa tai hänelle annetaan tarpeelliset jatkohoito-ohjeet.

Ensihoidolla on Itä-Uudenmaan alueella noin 13 000 tehtävää vuosittain. Alueella on noin 100 000 asukasta, ja siihen kuuluu

 • Askola
 • Lapinjärvi
 • Loviisa
 • Myrskylä
 • Porvoo
 • Pukkila
 • Sipoo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensihoitoa ohjaavat ja valvovat HUS-yhtymän palveluksessa olevat ensihoidon kenttäjohtajat sekä ensihoidon vastuulääkäri.


Valmiudessa ympäri vuorokauden

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 65 päätoimista ensihoitajaa, joilla kaikilla on terveydenhuoltoalan koulutus. Heistä suurin osa toimii hoitotasolla, joka edellyttää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

Pelastuslaitoksen välittömässä lähtövalmiudessa olevat seitsemän ambulanssia on sijoitettu Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Askolan pelastusasemille sekä ensihoitoasemille Sipoon Söderkullassa ja Loviisan Vanhassakylässä.

Ensihoidolla on kenttäjohtaja, joka hälytetään tilanteisiin, jossa on korkeat riskit tai useampi potilas. Kenttäjohtoyksikkö on sijoitettu Porvoon pelastusasemalle.

Kaikki ambulanssit ja kenttäjohtaja Söderkullan yksikköä lukuun ottamatta toimivat vuorokauden ympäri. Söderkullan ambulanssi on valmiudessa arkisin kello 9-17.


Ensivaste

Ensihoitopalveluun kuuluu myös pelastustoimen tuottama ensivastetoiminta. Hätäkeskus voi hälyttää ensivasteyksikkönä toimivan paloauton ensihoitotehtävään silloin, kun se tavoittaa hätätilapotilaan ambulanssia nopeammin. Ensivasteyksikkö voidaan kutsua myös ambulanssihenkilökunnan tueksi.

Ensivasteyksiköissä työskentelee joko päätoimisia palomiehiä tai sivutoimiseen tai sopimuspalokuntaan kuuluvaa, ensivastetoimintaan koulutettua henkilöstöä. Heillä on käytössään muun muassa sydäniskureita ja muuta hoitovälineistöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on 11 ensivastetehtäviin soveltuvaa yksikköä.

Itäisellä Uudellamaalla toimii myös yksityisiä ambulansseja. Ne hoitavat pääasiassa hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja.


Sähköinen ensihoitokertomus

Kirjaamme hoitoosi liittyvät tiedot sähköiseen ensihoitokertomukseen, joka on virallinen potilasasiakirja. Ensihoitokertomus ei toistaiseksi siirry potilastiedon arkistoon eikä siten ole katseltavissa Omakannasta. Potilasasiakirjojen käytöstä, salassapidosta ja potilasasiakirjapyynnöistä saat lisätietoa täältä.


Jäikö ambulanssiin tavaroitasi?

Löytötavaroita voit tiedustella pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta 020 1111 400.


Anna palautetta

Asioitko ensihoitopalvelun kanssa esimerkiksi potilaana, asiakkaana tai omaisena? Sinulla on mahdollisuus kehittää toimintaamme

 • Antamalla avointa palautetta
 • tekemällä potilaan vaaratapahtumailmoituksen
 • tekemällä muistutuksen, potilasvakuutusilmoituksen tai kantelun valvontaviranomaiselle (Aluehallintovirasto, Valvira).

Potilasasiamies neuvoo sinua tarvittaessa, miten saat muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen tai kantelun vireille.

HUSin potilasasiamiehet

Avoin palaute ensihoitopalvelulle

Voit antaa meille palautetta sekä hoidosta että yleisesti toiminnastamme.

Potilaan vaaratapahtumailmoitus

Ensihoitoon voi liittyä yllättäviä ja harvinaisia vaaratapahtumia. Ne voivat olla läheltä piti -tilanteita tai haittaa aiheuttaneita tapahtumia.

Vastuu turvallisesta ensihoidosta on aina henkilökunnalla. Tapahtumaan johtaneet tekijät ovat tärkeä selvittää.

Potilaana sinulla on mahdollisuus tehdä ilmoitus hoidon aikana havaitsemastasi vaaratapahtumasta.

Voit tehdä ilmoituksen helposti ja nimettömänä. Ilmoitukseesi ei anneta erillistä vastausta. Käytämme ilmoituksia toimintamme kehittämiseen.

Tee sähköinen ilmoitus vaaratapahtumasta

Muista merkitä yksiköksi ENSIHOITO / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä siitä kirjallisen muistutuksen. Muistutus on potilaan oikeus, josta säädetään Laissa potilaan asemasta tai oikeuksista (785/1992).

Toimi näin:

 • tee muistutus joko valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti
 • jos kirjoitat vapaamuotoisen muistutuksen, kirjaa siihen lomakkeessa pyydetyt asiat
 • jos teet muistutuksen läheisesi puolesta, keskustele mahdollisuuksien mukaan hänen kanssaan asiasta ensin
 • kirjaa läheisen puolesta tehtyyn muistutukseen, että potilas on tietoinen muistutuksesta ja että hän on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa
 • merkitse muistutuslomakkeelle yksiköksi ENSIHOITO / Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
 • lähetä allekirjoitettu muistutus osoitteeseen HUS-yhtymä / kirjaamo, PL 200, 00029 HUS

Muistutuksen käsittelystä vastaa terveydenhuollosta vastaava johtaja. Hän pyytää tarvittavat selvitykset niiltä henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet potilaan hoitoon, sekä toiminnasta vastaavalta esihenkilöltä.

Tarvittaessa olemme yhteydessä potilaaseen ja selvitämme hänen näkemyksensä, ennen kuin käsittelemme läheisen nimissä tehdyn muistutuksen.

Muistutuksen käsittelyn jälkeen vastaamme siihen kirjallisesti.

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (pdf) 

Kantelu valvontaviranomaiselle (Aluehallintovirasto, Valvira)

Voit tehdä kantelun Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtymistä tai vakavaa vammautumista, tai jos on aihetta puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuteen. Muut kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa.

Terveydenhuollon valvovat viranomaiset suosittelevat, että keskustelet hoitopaikassasi ja laadit muistutuksen ennen mahdollisen kantelun tekemistä.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. 


Ensihoidon opiskelijat

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on vuosittain useita terveydenhuolto- ja pelastusalan opiskelijoita ensihoidon työharjoittelu- ja tutustumisjaksoilla.

Lisäksi ensihoitopalveluun käy tutustumassa vuosittain useita pelastus- tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia sekä lääketieteen opiskelijoita.

Ammattikorkeakouluopiskelijat voivat varata avoinna olevia harjoittelupaikkoja Jobiilin kautta. Muissa opiskelija-asioissa voit tarvittaessa olla yhteydessä meihin myös sähköpostitse ehopiskelijat.iu@pelastustoimi.fi tai jättää yhteydenottopyynnön opiskelijavastaavalle numeroon 040 5646166.