Hyppää sisältöön

Suunnittelu ja rakentaminen

Keski-Suomen pelastuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa ja ohjaa rakentamisen suunnittelua. Pelastusviranomainen kiinnittää ohjauksessa huomiota osaltaan erityisesti rakennuksen poistumisturvallisuuteen ja pelastustoiminnan edellytyksien turvaamiseen.

 

Alkusammutusvälineet

Rakennuksissa on oltava riittävä määrä helposti käyttöön otettavia alkusammutusvälineitä. Alkusammutusvälineet valitaan huomioimalla tilojen tarpeet, toiminnan luonne sekä tilojen käyttäjät. Tarvittavien alkusammutusvälineiden määrä ja tyyppi suunnitellaan ja välineet asennetaan rakennukseen ennen sen käyttöönottoa.

Ohje alkusammutusvälineiden sijoittamiseen rakennuksessa

 

Kohdekortti

Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella kohdekortti laaditaan kohteisiin, joissa on automaattinen paloilmoitin ja/tai automaattinen sammutuslaitteisto. Kohdekortti laaditaan myös kohteista, joissa varastoidaan vaarallisia kemikaaleja pelastuslaitokselle tehtävän ilmoituksen mukaisesti. 

Kohdekortin laatimisohje

Kohdekortissa käytettävät kuvakkeet

 

Aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkosähköjärjestelmien hankinnassa ja suunnittelussa tulee huomioida rakentamiseen ja sähköturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö. Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje käsittelee uusien järjestelmien suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja huoltoa. Ohjetta voi hyödyntää soveltuvilta osin myös olemassa oleviin järjestelmiin.

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje

 

Sähköautot

Sähköautojen akkupalot ovat tavanomaiseen autopaloon verraten haasteellisempia pelastuslaitokselle ja akkupalon tiedetään muodostavan merkittävän uudelleensyttymisriskin. Valtakunnallinen ohje sähköautojen latauspisteiden suunnittelusta ja rakentamisesta sisältää suosituksia pelastustoiminnan työturvallisuuden tarpeisiin ja hyvän paloturvallisuuden ylläpitämiseen.

Ohje sähköautojen latauspisteistä

 

Ohjeet päivittyvät