Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksen valvontatoiminta koostuu erilaisista palotarkastuksista sekä asiakirjavalvonnasta. Valvontaa tehdään asuinrakennusten itsearvioinnista aina isoihin kemikaalikohteisiin asti. Valvontatoimintaa harjoittavat onnettomuuksien ehkäisyn palvelualueen työntekijät sekä pelastustoiminnan palvelualueen työntekijät.

Valvontatoiminnan tavoitteena on lähtökohtaisesti kiinteistön omistajien, haltijoiden ja toiminnanharjoittajien ohjaus sekä neuvonta. Tarvittaessa valvontatehtävällä voidaan asettaa myös Pelastuslain mukaisia korjausmääräyksiä.

Pelastuslaitoksen suorittama valvonta perustuu aina riskien arviointiin. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontatoimintaa voidaan lähtökohdiltaan pitää laadukkaana, kun toiminnassa noudatetaan tarkasti lakia, menettelyssä hyvää hallintoa sekä turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Pelastuslaitoksen viranhaltija on yhteydessä, kun kohteen palotarkastus on ajankohtainen.


Lisätietoja:
Pentti Ukkola, paloinsinööri (valvonta ja varautuminen)
044 4296 110, pentti.ukkola(a)pohde.fi