Hyppää sisältöön

Toiminnanharjoittajat, rakennusten omistajat ja haltijat ovat velvollisia pitämään rakennukset ja toiminnan turvallisina.

Pelastuslain edellyttämät velvollisuudet koskevat muun muassa rakennuksen kunnossapitoa niin, että tulipaloja ja muita vaaratilanteita ei synny ja rakennuksesta päästään poistumaan turvallisesti ja tehokkaasti tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan on toimittava niin, että pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon ja pelastustoiminta tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa on mahdollista.

Lisäksi on pidettävä toimintakunnossa

  • rakennukseen asennetut laitteistot, kuten automaattiset paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot,
  • alkusammutuskalusto,
  • poistumisreittivalaistus,
  • väestönsuoja.

On myös huolehdittava omatoimisesta varautumisesta, nuohouksesta ja pelastussuunnitelman laadinnasta.

Taloyhtiön turvallisuus

Taloyhtiön turvallisuudesta on vastuussa koko asukasyhteisö, rakennuksen omistaja sekä taloyhtiön hallitus.

Taloyhtiössä jokaisen asukkaan toiminta vaikuttaa useiden muiden ihmisten turvallisuuteen. 
Taloyhtiön vastuulla on mm. kartoittaa taloyhtiön riskit ja laatia niiden perusteella pelastussuunnitelma sekä tiedottaa pelastussuunnitelmasta asukkaille ja antaa asukkaille tarvittavat ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteiden hoitamisesta.

Kiinteistönomistajan vastuulla on myös huolehtia talviaikaan toteutettavasta kiinteistön talvikunnossapidosta, kuten lumen ja jäänpoistosta sekä hiekoituksesta. Piha-alueiden lisäksi kiinteistönomistaja vastaa myös siitä, että katolta putoava lumi ei aiheuta vaaratilanteita ohikulkeville ihmisille tai omaisuudelle.

Taloyhtiön asukas: Toimimalla oikein voit pelastaa naapurisi hengen. Käsittele tulta varoen ja huolellisesti, pidä palovaroitin toimintakunnossa ja käytä yhteisiä tiloja oikein. Sulje palo-ovet perässäsi ja säilytä tavaroita oikeissa paikoissa. Jos naapurissa soi palovaroitin, pyri nopeasti selvittämään onko kyseessä oikea tulipalo ja hälytä apua hätänumerosta 112.

Taloyhtiön paloturvallisuusopas

Pelastussuunnitelma SPEK:n sivuilla

Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu kulkuyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.
Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä, ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että pelastusteitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Pelastustie määritellään jo rakennuslupavaiheessa. Kuka tahansa ei voi merkitä aluetta pelastustieksi. Pelastustien tulee täyttää tietyt kriteerit, jotka löytyvät pelastustien suunnittelu- ja toteutusohjeesta.

Löydät lisätietoa pelastustien suunnittelusta ja vaatimuksista pelastustien suunnittelu ja toteutusohjeesta.

Autosuojien paloturvallisuus

Alla olevasta ohjeesta löytyy Uudenmaan pelastuslaitosten näkemys autosuojien paloturvallisuudesta:

Autosuojien paloturvallisuus –ohje

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja, p. 029 151 2512, arkisin klo 9.00-11.30.

Tilannekeskus, p. 029 151 2112

Anna palautetta