Hyppää sisältöön

Tiloissa, joissa asuvien toiminta- tai liikuntakyky on tavanomaista heikompi, on toiminnanharjoittajan laadittava poistumisturvallisuusselvitys. Selvityksessä kuvataan miten rakennuksen käyttötapa, henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloon tai muuhun onnettomuuteen varauduttaessa ja poistumisjärjestelyissä. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt turvallisuusselvityksen laadintaoppaan. Opas on tarkoitettu paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Opas tarjoaa käytännön apua poistumisturvallisuusselvityksen tekemiseen. 

Poistumisturvallisuusselvityslomake on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja se on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Uudisrakentamisen rakennusluvan yhteydessä vaadittava turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuusselvitystä.   

Lomakkeet 

Ohje lomakkeen täyttöön liittyen (Pdf) 

Poistumisturvallisuusselvitys (Pdf) 

Päivitysilmoitus (Pdf)  

Ohje lomakkeen avaamiseen: 

Kaikki selaimet eivät osaa avata lomaketta automaattisesti ja siksi ruutuun voi ilmestyä virheilmoitus. Lomakkeen voi kuitenkin ladata omalle tietokoneelle ja sitä kautta sen saa auki. 
Lataa lomake omalle tietokoneellesi. Latauspainike löytyy ikkunan oikeasta yläreunasta. Lataa lomake sellaiseen kansioon, josta löydät sen helposti. 

Mene kansioon, johon latasit lomakkeen ja klikkaa tiedoston nimeä hiiren oikealla näppäimellä. 
Valitse aukeavasta valikosta sovellus, joka osaa avata lomakkeen.
 

Lisätietoja 

Päivystävä palotarkastaja, p. 09 8162 6815, arkisin klo 9.00-11.30.

Tilannekeskus, p. 09 8162 8699

Anna palautetta (siirryt Espoon kaupungin palautepalveluun)