Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaitoksen tulee alueellaan huolehtia pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta sekä valvonnasta ja palontutkinnasta.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen asiantuntijat muun muassa:

  •  neuvovat väestöä, yrityksiä ja yhteisöjä turvallisuusasioissa
  •  järjestävät turvallisuuteen liittyviä koulutuksia
  • valvovat, että rakennusten omistajat ja toiminnanharjoittajat noudattavat niitä velvoitteita, joita heille on asetettu (esim. palotarkastuksilla),
  • ohjaavat rakennushankkeiden suunnittelua ja valvovat niiden toteuttamista paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa
  • tukevat kuntien valmiussuunnittelua

Pelastuslaitoksen tavoitteena on, että jokainen kansalainen ehkäisee onnettomuuksia ja huolehtii turvallisuudestaan. Jokainen kansalainen voi itse vaikuttaa omaan turvallisuuteensa. Pidä oma osaamisesi, varoittimet, sammuttimet, vakuutukset ja kotivara kunnossa.

Lue lisää:

Miten voit säilyttää elinympäristösi turvallisena
Lisätietoa onnettomuuksien ehkäisystä