Hyppää sisältöön

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain mukaiseen palvelutasopäätökseen.

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan palvelutasosta päättää aluevaltuusto.
 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi

Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitokset ovat laatineet yhteisen riskianalyysin. Se kuvaa pelastuslaitosten toiminta-alueen keskeisimpiä riskejä.

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi

Lisätietoja

Pelastusjohtaja

Tilannekeskus puh. 029 151 2112

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Anna palautetta