Hyppää sisältöön

Evakuointi on pelastusviranomaisten toteuttamaa väestön tai sen osan siirtämistä vaaran uhkaamalta alueelta turvallisille alueille. Suppeimmillaan evakuointi voi koskea yhden talon asukkaita ja laajimmillaan useiden kaupunginosien väestöä. Evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten.

Onnettomuusevakuointi

Normaalioloissa voimme joutua evakuoimaan ihmisiä tulipalon, vaarallisten aineiden vuodon, vakavan onnettomuuden tai muutoin evakuointia vaativan tilanteen vuoksi. Tällöin pelastustoimintaa johtavan viranomaisen päätöksellä siirretään rajoitettu määrä henkilöitä pois heidän vakituisista asuin- ja oleskelupaikoistaan. Onnettomuusevakuointi tapahtuu yleensä Helsingin sisällä ja se tukeutuu kaupungin organisaatioihin.

Evakuointi sodan uhan tai sodan aikana

Poikkeusoloissa voimme joutua evakuoimaan väestöä useista kaupunginosista samanaikaisesti. Tällainen laajamittainen evakuointi voi tulla kyseeseen alueeseen kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen seurauksena. Tällöin päätöksen evakuoinnista tekee valtioneuvosto sisäministeriön esityksestä. Puolustustilan ollessa voimassa evakuointipäätöksen voi tehdä myös aluevastuussa oleva sotilasviranomainen. Pelastuslaitokset toteuttavat evakuoinnit ja viestivät alueensa evakuointijärjestelyistä.