Hyppää sisältöön

Vaaralliset kemikaalit ja räjähteet

Pelastusviranomainen valvoo kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia. Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Toiminnan laajuuden määrittelyyn löytyy ohjeet Tukesin sivuilta.

Kemikaalit

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus vaarallisen kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista pelastusviranomaiselle. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on laatinut kemikaali-ilmoituslomakkeen, kemikaalitaulukon ja sen täyttöohjeen. 

Ilotulitteet

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Tee pelastusviranomaiselle ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä. Jos ilotulitus järjestetään yleisötilaisuudessa tai jos luokkien 2 ja 3 ilotulitteita (kuluttajailotulitteet) käytetään muussa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa tulee ilmoitus tehdä poliisille.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista

Tee pelastusviranomaiselle ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä vähintään yksi kuukausi ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoituslomakkeista on suppea ja laaja versio. Suppeaa ilmoituslomaketta voi käyttää, mikäli lomakkeessa esitetyt ehdot täyttyvät. Muussa tapauksessa on käytettävä laajaa ilmoituslomaketta.

Ilmoituksen lisäksi myyntipisteellä tulee olla käytettävissä vastaavan hoitajan täyttämä itsearviointilomake.