Takaisin

Rakennuspalovaaroja on sattunut keväällä tavallista enemmän – jokaisen on hyvä osata alkusammutus

Julkaisuajankohta 8.7.2024 9.14
Tiedote
Ilmakuva palavasta mäntymetsästä.

Lapin pelastuslaitoksella oli keväällä ja kesän alussa yhteensä 981 tehtävää.

Lapin pelastuslaitoksella oli huhti-, touko- ja kesäkuussa yhteensä 981 tehtävää. Tehtävämäärissä on ollut hienoista laskua verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna 1131 kpl, mutta määrät ovat edelleen samalla tasolla vuoden 2022 kanssa 995 kpl.

Rakennuspalovaarat 47 kpl, ovat olleet 38 % kasvussa verrattuna viime vuoteen. Rakennuspalovaaralla tarkoitetaan tilannetta, jossa kuumenemisesta tai kärähtämisestä on syntynyt savua. Tilanteesta olisi ollut mahdollista kehittyä rakennuspalo, mutta se ei ole levinnyt rakenteisiin tai irtaimistoon. Myös sammutetut tai itsestään sammuneet tilanteet kirjataan rakennuspalovaaroiksi.

Varsinaisia rakennuspaloja oli 29. Tulen käsittelyssä tulee olla huolellinen, mutta vaaratilanteita voi syntyä myös kodin sähkölaitteista. Esimerkiksi vioittunut sähkölaite tai akku voi kuumeta ja aiheuttaa palon. Kunnossa olevilla palovaroittimilla ja alkusammutustaidoilla voidaan parhaimmillaan estää palo.

Sateinen alkukesä on vaikuttanut maastopalojen määrään

Maastopalojen määrä on suunnilleen puolittunut verrattuna edellisvuoden samaan ajankohtaan. Tänä vuonna maastopaloja on ollut 35 ja viime vuonna niitä oli 79.

– Märkä alkukesä on hillinnyt maastopalojen määrää. Toukokuun lopun kuuma jakso oli meille puolestaan kiireistä. Ihmiset polttivat roskia ja osa jopa kulotti. Nämä tilanteet eivät aina pysy sytyttäjillä hallinnassa, kertoo pelastuspäällikkö Harri Paldanius Lapin pelastuslaitokselta.

Maastopalot sitovat kerralla runsaasti pelastuslaitoksen henkilöstöä. Pelastuslaitos toivoo, että maastopalojen määrä pysyy maltillisena myös loppukesän. Maastopalovaroituksen aikaan avotulenteko ei ole sallittua. Avotuleksi lasketaan tulenteko, josta palo voi lähteä leviämään maapohjan tai kipinöinnin kautta.

– Palavaa tupakkaa ei monesti mielletä avotuleksi, mutta se on usein maastopalojen sytyttäjä rutikuivassa maastossa. Ota retkelle ja marjastamaan mukaan taskutuhkakuppi, jos tupakoit, pelastuslaitokselta neuvotaan.

Lappi

Uusimmat