Hyppää sisältöön

Palvelutasopäätös

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös on keskeinen asiakirja ja lakisääteinen päätös (laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021, 6 §), jossa määritellään pelastustoimen palveluiden ja tehtävien järjestäminen, kehittäminen, ohjaaminen ja valvonta. Pelastustoimen järjestämisestä hyvinvointialueella säädetään pelastustoimen järjestämislain lisäksi hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021).

Palvelutasopäätös on ohjaava ja keskeinen työkalu hyvinvointialueen pelastustoimen kehittämiseen ja palveluiden saatavuuden arviointiin, mutta sillä on myös informatiivinen tarkoitus. Se on palvelulupaus hyvinvointialueen pelastustoimen palveluiden saatavuudelle, ja siinä asetetut tavoitteet perustuvat toimintaympäristön riskianalyysiin.

Palvelutasopäätös on laadittu sisäministeriön pelastustoimen palvelutasopäätöksestä antaman asetuksen (1225/2022) mukaisesti. Sisältö on laadittu sisäministeriön ja aluehallintoviranomaisen ohjauksessa.  Palvelutarpeen tunnistamisessa on huomioitu osallistavan päätöksenteon valmistelua henkilöstön ja sidosryhmien kommentointien pohjalta. Palvelutarpeen tunnistamisessa on hyödynnetty hyvinvointialueen asiakastarpeiden tunnistamista  Polis-kyselyn pohjalta (hyvinvointialuelaki 29 §, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet) sekä vaikuttamistoimielimen näkökantoja.