Ajankohtaisiin

Pelastuslaitoksen vuosi 2019

Julkaisuajankohta 13.1.2020 13.45
Ambulanssi ja paloauto paloaseman pihalla talvella.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kuoli kaksi ihmistä tulipaloissa vuonna 2019. Liikenteessä loukkaantuneiden määrä pieneni merkittävästi. Ensihoitohälytysten määrä kasvoi jälleen edellisvuodesta. Eniten ensihoitotehtäviä oli yleistilan heikkouteen liittyen.

”Vuosi oli kaikin puolin melko tavallinen, mutta turvallisuuskulttuuri on havaintojeni mukaan kehittynyt hyvään suuntaan”, summaa pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki vuotta 2019. ”Turvallisuusviestinnän vaikutukset taitavat näkyä. Useimmiten ihmiset osaavat toimia kiitettävän hyvin onnettomuustilanteissa. 112-hätänumeroon osataan soittaa ja pyytää apua, lapsilta tämä onnistuu joskus jopa paremmin kuin aikuisilta. Avun tarvitsijan kohdalla pysähdytään eikä vain kävellä ohi. Alkusammutinta uskalletaan käyttää. Kun poistutaan palavasta huoneistosta, ovi tajutaan laittaa kiinni. Vielä kun saisi ihmiset ajamaan turvallisesti, varovasti ja ilman kännykkäkameroita liikenneonnettomuuspaikan ohi, kun pelastustyöt ovat käynnissä”, pohtii Ihamäki.

Tulipaloissa kuoli kaksi ihmistä. ”Palokuolemat ovat valtakunnallisesti vähentyneet merkittävästi, näin on myös Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella. Keskiarvo tulipaloissa menehtyneiden osalta on vuosittain ollut viiden henkilön luokkaa”, riskienhallintapäällikkö Tuomas Pälviä toteaa.   

Pelastuslaitos pelasti välittömästä vaarasta 66 ihmistä vuonna 2019. Heistä 10 pelastettiin tulipaloista, 28 ajoneuvoista liikenneonnettomuustilanteissa ja 28 muista vaaratilanteista, kuten vedestä, sortumista tai työmailla sattuneista onnettomuuksista. Sitä montako ihmistä pelastui valvonnan ja koulutuksen ansiosta tapahtumatta jääneiden onnettomuuksien muodossa, on mahdotonta sanoa mutta heitäkin on useita. Esimerkkejä tästä olivat muun muassa asukkaiden onnistuneet alkusammutustoimet tulipaloissa ja turvallisuutta lisänneet rakenteelliset tai tekniset ratkaisut, joiden ansiosta vakavimmilta vahingoilta vältyttiin.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on pelastuslaitoksen tärkeä ja lakisääteinen tehtävä. Ennaltaehkäisyn keinoina ovat muun muassa rakentamisen ohjaus, valvonta ja tarkastukset sekä koulutukset. Erilaisiin toimitiloihin ja kiinteistöihin tehtiin 2860 palotarkastusta vuonna 2019.

Koulutuksissa annetaan ihmisille tietoja ja taitoja ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa oikein. Pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat järjestivät vuonna 2019 yli 800 turvallisuuskoulutustilaisuutta ja -tapahtumaa. Esimerkkeinä mainittakoon oppitunnit yläkouluilla, turvallisuuskävelyt ja alkusammutuskoulutukset eri organisaatioiden henkilöstölle ja luennot senioreille. Tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä noin 80 500 henkilöä. Lisäksi pelastuslaitos viesti turvallisuudesta muun muassa sosiaalisen median, verkkosivustojen ja mediatiedotteiden kautta.

Vahingontorjuntatehtävien määrä pieneni

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli pelastustehtäviä vuonna 2019 kaikkiaan 7608, mikä oli 642 vähemmän kuin edellisvuonna. Maastopaloja sammutettiin 222, rakennuspaloja 315 ja liikennevälinepaloja 124.

Erilaisia vahingontorjuntatehtäviä, kuten esimerkiksi vaarallisten kaatuneiden puiden raivaus, oli yhteensä 461. Määrä pieneni edellisvuodesta merkittävästi (775 vuonna 2018). Se selittyy muun muassa sillä, ettei vuonna 2019 ollut kovia myrskyjä. Tulvan, sadeveden tai kohonneen vedenpinnan aiheuttamia tehtäviä oli 42, kun keskivertovuonna niitä on 31. Eniten näitä tehtäviä oli elokuussa ja joulukuussa.

Liikenneonnettomuuksien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 niitä oli 991, edellisvuonna 920. Liikenneonnettomuuksissa menehtyi 13 ja loukkaantui 527 henkilöä, joista 57 vakavasti. Hyvä uutinen on, että loukkaantuneiden määrä pieneni merkittävästi. Vuonna 2018 loukkaantuneita oli 615, joista 67 vakavasti.  

Palovaroittimien hälyttämisestä johtuneita tarkastuksia tehtiin 319 eli 31 vähemmän kuin edellisvuonna. Keskivertovuonna näitä tehtäviä on noin 260. Erheellisiä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen hälytyksiä oli 1242. Niiden määrä on ollut loivassa laskussa vuodesta 2016. 

Öljyvahinkoja sattui 172 ja vaarallisten aineiden onnettomuuksia 28. Eläinpelastustehtäviä oli 228. Pelastettuja eläimiä olivat niin lemmikki-, koti- kuin luonnonvaraisetkin eläimet.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä oli 42 506 hälytystä

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen 22 ensihoitoyksiköllä oli hälytyksiä yhteensä 42 506 vuonna 2019. Määrä kasvoi hiukan yli 4 % edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi ensivasteena hätätilapotilaan luokse ja avuksi hälytettiin pelastuslaitoksen sekä sopimuspalokuntien ensivasteyksiköt 2204 kertaa.

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueilla oli 34 128 ensihoitohälytystä. Lohjan, Karkkilan, Siuntion ja Vihdin alueilla ensihoitohälytyksiä oli yhteensä 13 954 ja Hangon, Inkoon sekä Raaseporin alueilla ensihoitohälytyksiä oli yhteensä 6863.

Rintakivusta ja hengitysvaikeudesta sekä aivoverenkiertohäiriöistä johtuvia hälytyksiä oli noin 19 % ensihoidon kokonaishälytysmäärästä. Yleistilan heikkous -hälytystehtäviä oli noin 21 % ja kaatumisia oli noin 14 % kokonaishälytyslukumäärästä. Erilaisia liikenneonnettomuushälytyksiä oli alle 5 %.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimesta ja ensihoidosta kymmenen kunnan alueella. Työntekijöitä pelastuslaitoksella on noin 600, joista välittömässä hälytysvalmiudessa on päivittäin noin 95 henkeä 12 vakinaisella paloasemalla sekä neljällä ensihoitoasemalla. Vakituisten yksiköiden lisäksi pelastustoimen tehtäviä hoitaa alueella sivutoimiset sammutusmiehet Tenholassa ja Hangossa, 40 sopimuspalokuntaa (VPK), kaksi sotilaspalokuntaa, kaksi teollisuuspalokuntaa ja neljä meripelastusyhdistystä. Vuonna 2019 pelastuslaitoksen vakinaiset yksiköt lähtivät keskimäärin 64 minuutin välein pelastustoimen tehtäviin ja 13 minuutin välein ensihoitotehtäviin.
 

Länsi-Uusimaa

Uusimmat

Tiedote
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 30.6.2022 15:45
Uutinen
sisäministeriö Pelastustoimi, 27.6.2022 15:14