Gå till aktuellt

Räddningsverket år 2019

13.1.2020 13.45 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 13.57
Brandbil och ambulans framför brandstationen på vintern.

I Västra Nylands räddningsverks område omkom två personer i bränder år 2019. Antalet personer som skadades i trafiken minskade betydligt. Antalen akutvårdslarm ökade ytterligare från året innan. Den största enstaka orsaken till akutvårdsuppdragen var ett svagt allmäntillstånd.

”Året var på alla sätt ganska normalt, men enligt vad jag sett har säkerhetskulturen utvecklats i en positiv riktning”, sammanfattar räddningsdirektören Veli-Pekka Ihamäki året 2019. ”Effekterna av att vi gått ut med säkerhetsinformation verkar synas. Oftast kan människor handla mycket bra i olyckssituationer. Människor vet att de ska ringa nödnumret 112 för att be om hjälp, ibland är barn till och med bättre än vuxna på det här. Människor stannar när någon behöver hjälp, man går inte bara förbi. Folk vågar använda förstahandssläckare. När människor avlägsnar sig från en brinnande lägenhet, förstår de att stänga dörren. Nu behöver människor bara lära sig att köra förbi trafikolycksplatser säkert, försiktigt och utan mobiltelefonskameror medan räddningsarbetet pågår”, säger Ihamäki.

Två personer omkom i bränder. ”Dödsfallen i bränder har minskat betydligt på riksnivå, också i Västra Nylands räddningsverks område. I medeltal har omkring fem personer per år omkommit i bränder”, konstaterar riskhanteringschef Tuomas Pälviä.   

Räddningsverket räddade 66 personer ur omedelbar fara år 2019. Tio av dem räddades ur bränder, 28 ur fordon i trafikolyckor och 28 ur andra farosituationer, såsom ur vatten, ras eller olyckor på byggplatser. Det är omöjligt att säga hur många människor som räddades tack vare att tillsyn och utbildning förebyggde olycksfall, men det rör sig om ett flertal personer. Exempel på detta var bland annat fall där invånarna lyckades släcka bränder genom en första släckningsinsats och ökad säkerhet på grund av strukturella och tekniska lösningar. Detta bidrog till att allvarligare skador undveks.

Att förebygga olyckor är en viktig och lagstadgad uppgift för räddningsverket. Sätt att förebygga olyckor är bland annat ledning, tillsyn och inspektioner vid byggande samt utbildningar. Det utfördes 2 860 brandsyner i olika lokaler och fastigheter år 2019.

Utbildningarna ger människor information och kunskap om att förebygga olyckor och om att handla rätt vid olycksfall. Räddningsverket och avtalsbrandkårerna i området ordnade fler än 800 säkerhetsutbildningar och säkerhetsevenemang 2019. Några exempel är lektioner för årskurserna 7–9, säkerhetspromenader och utbildningar i en första släckningsinsats för personal i olika organisationer och föreläsningar för seniorer. Evenemangen nådde sammanlagt omkring 80 500 personer. Dessutom kommunicerade räddningsverket om säkerhet bland annat via sociala medier, webbsidor och pressmeddelanden.

Antalet skadebekämpningsuppdrag minskade

Västra Nylands räddningsverk utförde 2019 sammanlagt 7 608 räddningsuppdrag, vilket var 642 färre än året innan. Räddningsverket släckte 222 markbränder, 315 byggnadsbränder och 124 fordonsbränder.

Olika skadebekämpningsuppdrag, såsom röjning av träd som fallit farligt, var 461 till antalet. Antalet minskade betydligt från året innan (775 år 2018). Det förklaras bland annat med att det inte förekom hårda stormar 2019. Sammanlagt 42 uppdrag berodde på översvämningar, regnvatten eller en höjd vattennivå, när dessa uppdrag i genomsnitt brukar var 31 per år. Flest uppdrag utfördes i augusti och december.
Antalet trafikolyckor ökade jämfört med året innan. År 2019 var de 991 till antalet, året innan 920. 13 personer omkom i trafikolyckor och 527 personer skadades, av vilka 57 allvarligt. En god nyhet är att antalet skadade minskade betydligt. År 2018 skadades 615 personer, av vilka 67 skadades allvarligt.  

Det utfördes 319 kontroller på grund av larm från brandvarnare, det vill säga 31 färre än året innan. Under ett genomsnittsår utförs cirka 260 sådana uppdrag. Det inträffade 1 242 felaktiga automatiska brandvarnarlarm. Dessa har minskat något sedan år 2016. 
Oljeskadorna var 172 till antalet och olyckorna med farliga ämnen 28. Antalet djurräddningsuppdrag var 228. Djuren som räddades var sällskapsdjur, husdjur och också vilda djur.

Räddningsverkets akutvårdsenheter fick 42 506 larm

Västra Nylands räddningsverks 22 akutvårdsenheter fick sammanlagt 42 506 larm 2019. Antalet ökade något över 4 procent jämfört med året innan. Dessutom larmades enheterna för första insatsen från räddningsverket eller avtalsbrandkårerna 2 204 gånger till att hjälpa patienter i nödläge.

I Esbo, Grankulla och Kyrkslätt gjordes 34 128 akutvårdslarm. I Lojo, Högfors, Sjundeå och Vichtis larmades akutvårdsenheterna sammanlagt 13 954 gånger och i Hangö, Ingå och Raseborg sammanlagt 6 863 gånger.

Larm som berodde på smärtor i bröstet eller andnöd samt cirkulationsstörningar i hjärnan utgjorde cirka 19 procent av akutvårdens totala antal larm. Larmen på grund av försvagat allmäntillstånd utgjorde omkring 21 procent och larmen på grund av att någon fallit omkull omkring 14 procent av det totala antalet larm. Larmen på grund av olika slags trafikolyckor var under fem procent.

Västra Nylands räddningsverk svarar för räddningsväsendet och för akutvården inom tio kommuner. Räddningsverket har omkring 600 anställda, av vilka omkring 95 personer dagligen är i omedelbar larmberedskap på 12 ordinarie brandstationer och fyra akutvårdsstationer. Räddningsväsendets uppgifter i området sköts förutom av de ordinarie enheterna av deltidsanställda släckningsmän i Tenala och Hangö, 40 avtalsbrandkårer (FBK), två militärbrandkårer, två industribrandkårer och fyra sjöräddningsföreningar. År 2019 åkte räddningsverkets ordinarie enheter ut på uppdrag i genomsnitt med 64 minuters mellanrum och på akutvårdsuppdrag med 13 minuters mellanrum.

Länsi-Uusimaa