Takaisin

Pelastustielle pysäköiminen hidastaa apua tilanteessa, jossa jokainen minuutti merkitsee

Julkaisuajankohta 4.6.2024 9.17
Tiedote
Pelastustiekyltti

Pelastusteille pysäköidyt autot ja ajoväylien ahtaus ovat hankaloittaneet ensihoito- ja pelastustoimintaa monissa taloyhtiöissä Keski-Suomessa. Pelastustien esteettömyydestä on säädetty laissa ja jokaisen vastuulla on huolehtia siitä, ettei omalla toiminnallaan estä tai vaikeuta pelastustien käyttöä.

Pelastustien tarkoitus on varmistaa hälytysajoneuvoille pääsy riittävän lähelle rakennusta, jolloin pelastustoiminta voidaan käynnistää tehokkaasti. Hätätilanteessa minuuttikin on pitkä aika.

– Pidäthän osaltasi huolen, että apu pääsee hädän hetkellä perille. Pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot ja muut esteet häiritsevät meidän työtämme ja voivat hidastaa avun saantia. Jossain tilanteessa sillä voi olla kohtalokkaat seuraukset, vetoaa ensihoitaja Miro Gabrielsson Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Pelastustielle parkkeeraamisen syy saattaa olla ajatus siitä, että parkkeerataan vain lyhyeksi aikaa, pelastustien laajuutta ei hahmoteta tai merkintöjä ei ole huomattu. Onnettomuustilanteessa pelastustoiminnan johtaja voi siirrättää pelastustiellä olevat esteet. Siirtämisestä aiheutuvat vahingot jäävät ajoneuvon omistajan huolehdittavaksi.

Järjestelyiden selkeyttäminen ennaltaehkäisee pelastustien väärinkäyttöä

Pelastustien tunnistaa yleensä pelastustiemerkistä. Taloyhtiö voi tehostaa pelastustien merkitsemistä esimerkiksi pihaan asetettavalla opastetaululla, rappukäytävään lisättävällä pihakartalla tai maalaamalla ajoväylälle pysäköintikieltoalue.

Pelastustien esteettömyydestä vastaa lain mukaan kiinteistön omistaja, haltija sekä toiminnanharjoittaja. Virheelliseen pysäköintiin tulee siis ensisijaisesti puuttua taloyhtiössä ennaltaehkäisevästi.

Jos pelastustielle on parkkeerattu tai jätetty muu este, siitä voi ilmoittaa esimerkiksi taloyhtiön mahdolliseen pysäköinninvalvontaan, isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Jos kiinteistön omat keinot eivät tuota tulosta, on mahdollisuus ottaa yhteys myös viranomaisiin. Pysäköinninvalvonnassa toimivaltaisia viranomaisia ovat poliisi ja useimmissa taloyhtiöissä kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Vanhemmissa taloyhtiöissä ei aina ole pelastustietä

Pelastustien suunnittelu ja toteuttaminen eivät ole aina olleet velvoitus ja siksi vanhemmissa rakennuksissa ei välttämättä ole virallista pelastustietä.

Vain viranomaisen hyväksymä ja mitoitukset täyttävä pelastustie voidaan merkitä virallisella merkillä. Jos kiinteistön pelastustiejärjestelyissä on epäselvyyksiä, asian voi selvittää kiinteistön rakennuslupa-asiakirjoista.

– Virallinen pelastustie mitoitetaan ensisijaisesti pelastuslaitoksen raskasta kalustoa varten, mutta ambulanssille riittää kevyempikin ajoväylä. Vaikka kiinteistöllä ei olisi varsinaista virallista pelastustietä, on tärkeää huomioida, että ambulanssilla olisi mahdollisuus ajaa mahdollisimman lähelle rakennuksen sisäänkäyntiä, ohjeistaa Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Henna Kettunen.

Lisätietoja:

Henna Kettunen, johtava palotarkastaja, henna.kettunen(at)pelastustoimi.fi, p. 040 670 8545
 

Keski-Suomi

Uusimmat