Takaisin

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto pelastustoimen päätöksenteon tukijärjestelmälle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2022 10.55
Tiedote
Innovaatiopalkinnon voittajat (kuva: Palosuojelurahasto)

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto myönnettiin kehitteillä olevalle pelastustoimen päätöksenteon tukijärjestelmälle DΞSSA. Innovaatio tukee pelastustoimen päätöksentekoa analysoimalla kerättyä tietoa ja mahdollistaa tutkitun tiedon hyödyntämisen osana päätöksentekoa. Järjestelmä myös tukee rajallisten resurssien kohdistamista ja pelastustoimen tehokkuutta.

Palosuojelurahaston vuoden 2022 Innovaatiopalkinnon sekä 20 000 euron palkintorahan saivat teollisuuspalopäällikkö Marko Hottinen, väitöskirjatutkija Joonas Lahelma, dosentti Hilla Nordquist ja erityisasiantuntijat Tommi Luhtaniemi ja Teemu Veneskari. Toinen sija ja 10 000 euron palkintoraha myönnettiin palomies Jukka Pölläselle innovaatiostaan paukkuliivi, joka mahdollistaa radioyhteyden pintapelastajaan. Jaetun kolmannen sijan ja  7 000 euron arvoisen rahapalkinnon saivat Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kehittämällään paloriski-ilmoituskanavalla sekä Marko Hassinen ja Jari Mikkonen innovaatiollaan rajoituspeite pienille ja keskisuurille litiumioniakuille.  Lisäksi rahasto myönsi kaksi 3 000 euron kunniamainintaa.

DΞSSA tukee ja vahvistaa pelastustoimen tiedolla johtamista 

Pelastustoimen päätöksenteon tukijärjestelmä DΞSSA (Decision Support System for Authorities) vastaa pelastustoimen tarpeeseen saada päätöksenteon tueksi tutkittua ja analysoitua tietoa. DΞSSA:n avulla pelastustoiminnan johtaja kykenee mitoittamaan tehtävän resurssit tietoon perustuen ja huolehtimaan alueen toimintavalmiudesta etupainotteisesti. 

Järjestelmä hyödyntää pelastustilanteista kerättyä ja tilastotieteellisesti analysoitua tietoa pelastustoiminnassa vaadittavasta suorituskyvystä sekä tarjoaa tiedon nopeasti ja selkeässä muodossa. Innovaatio sisältää ajatuksen kehittyvästä tietopohjasta, jolla tuetaan myös tulevaisuuden tehtävissä tarvittavaa päätöksentekoa.

Kehitteillä olevalla järjestelmällä voidaan yhdistää ja analysoida pelastustoimen tehtäviltä muodostuneita historiatietoja sekä olemassa olevia teoriatietoja. Kyseessä on uudenlainen teknologinen ratkaisu, joka parantaa paloturvallisuutta ja pelastustoiminnan vaikuttavuutta tukemalla pelastustoimen suorituskyvyn optimaalista käyttöä ja palvelujen tuottamista tehokkaasti.  
–  Maastopalot ovat esimerkki moniulotteisesta onnettomuustilanteesta, jossa DΞSSAa voidaan hyödyntää. Järjestelmä auttaa pelastustoiminnan johtajaa päätöksenteossa ja sammutustaktiikan valinnassa sekä helpottaa tätä kautta myös käytännön sammutustyötä, kertovat järjestelmän kehittäjät.

DΞSSA tulee olemaan valmiina tuotteena mobiililaitteeseen ladattava applikaatio ja tietokoneella käytettävä selainsovellus.

Paukkuliivi parantaa turvallisuutta ja tukee pintapelastajan vaativaa työtä

Toinen sija myönnettiin palomies Jukka Pölläsen innovaatiolle pintapelastajan paukkuliivi. Liivi toimii kantolaitteena pintapelastustyössä tarvittaville varusteille, säilyttäen silti pelastusliivin ominaisuudet. Paukkuliivi mahdollistaa radioyhteyden pintapelastajaan sekä tarvittavien varusteiden helpon ja nopean käyttöönoton.

Liivin oikeaan olkaimeen on kiinnitetty jäänaskalit omaan taskuunsa. Naskalitaskuun on ommeltu heijastinpinta ja taskun läppään tehosteväri, jolloin liivin näkee helpommin myös pimeässä ja huonossa kelissä. Liivi on myös muokattavissa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Radio kestää uimista, joten mahdollisuus radioyhteyteen säilyy pelastajan siirtyessä veteen. Radiota on testattu sekä kesällä että talviolosuhteissa. Radio on käytettävissä myös silloin, kun liivi joudutaan pelastustilanteessa laukaisemaan.

– Haastavinta innovaation kehittämisessä oli saada aikaan tuote, joka soveltuu hälytystyöhön. Hälytystyössä käytettävien varusteiden suunnittelussa ei ole sijaa kompromisseille.Taskujen suunnittelutyöhön käytin paljon aikaa, sillä hyvät taskut ratkaisevat sen, miten koko tuote toimii, kertoo Pöllänen. 

Innovaatiota on tehty yhteistyössä Ursuit Oy:n kanssa, mikä mahdollistaa liivin kehittämisen ja tuotteistamisen myös yli viranomaisrajojen.

Paloriski-ilmoituskanava helpottaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön mahdollisuuksia ilmoittaa palonvaarasta

Innovaatiopalkinnon jaettu kolmas sija myönnettiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhdessä kehittämälle paloriski-ilmoituskanavalle. Viranomaisyhteistyöllä toteutettu innovaatio vastaa asumisen ja paloturvallisuuden kasvaviin haasteisiin. Innovaatio mahdollistaa sote-ammattilaisille oman automatisoidun, tietoturvallisen väylän ilmoittaa onnettomuusriskeistä. Ratkaisu integroitiin osaksi organisaatioiden toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa tietoturvallisesti sisäverkossa. 

Etelä-Karjalan alueella on todettu, että sote-toimijat ovat merkittävin paloriski-ilmoitusten ilmoittajataho. Helppokäyttöisellä, digitaalisella pohjalla ilmoituskynnys madaltuu, ja uusi ilmoitusmenettely parantaa ikääntyvien ihmisten sekä muiden riskiryhmien turvallisuutta. Innovaatio on hyvä esimerkki eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ongelmanratkaisussa ja nykyisissä tietoturvahaasteissa. 

–  Uuden ilmoitusväylän avulla asiakkaan yhteystiedot voidaan välittää suoraan pelastuslaitokselle.  Sovelluksessa voi valita, kirjataanko asiakkaan tietoihin ennakoivia kodin turvallisuushavaintoja vai paloriski-ilmoitus. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sote-ammattilainen pääsee myös näkemään, missä vaiheessa ilmoituksen käsittely on pelastuslaitoksella, kertovat innovaation kehittäjät.

Ilmoituskanava on koekäytössä osoittautunut toimivaksi ja myös ammattilaisilta kerätty palaute on ollut myönteistä. Paloriski-ilmoituskanavan lomake on helppo ja nopea täyttää ja se vastaa kansallisessa käytössä olevaa ilmoituslomaketta. Ratkaisu on todettu teknisesti toimivaksi ja sen käyttöä on tarkoitus laajentaa eri ammattiryhmien käyttöön.  

Akkujen rajoituspeite lisää kotien paloturvallisuutta 

Innovaatiopalkinnon jaettu kolmas sija myönnettiin Marko Hassisen ja Jari Mikkosen kehittämälle akkujen tulipalojen rajoituspeitteelle, joka on tarkoitettu pienille ja keskisuurille litiumioniakuille. Nykyään monet koneet, laitteet ja työkalut toimivat ladattavilla akuilla. Ongelmaksi laitteiden akuissa on todettu termiseksi karkaamiseksi nimetty reaktio, joka voi johtaa voimakkaaseen liekkipaloon sekä erittäin herkästi syttyvien ja myrkyllisten kaasujen vapautumiseen. 


Koska akkupalon turvallinen sammuttaminen on mahdotonta, palon tehokas rajoittaminen peitteen alle tuo huomattavaa etua siihen, että palo ei leviä muualle ympäristöön. Samalla peite suojaa lähistöllä olevia henkilöitä palovammoilta. Lisäksi peite hidastaa palossa syntyvien myrkyllisten kaasujen leviämistä ja edesauttaa turvallista poistumista tilasta. Innovaatio myös lisää toimintamahdollisuuksia ja reagointiaikaa akkupalon sattuessa. Tavallinen sammutuspeite palaa puhki sekunneissa.

Rajoituspeite on tehty kolmesta kerroksesta, joista uloin on kaasutiivis ja keskimmäinen kestää kuuman liekin. Rajoituspeite asetetaan akun päälle. Peitteen liepeessä oleva raskas ja notkea tiivistyselementti tiivistää peitteen alustaansa. 

− Mikään testattu menetelmä ei ole pystynyt sammuttamaan itse akkupaloa, joten sen sijasta halusimme löytää ratkaisun, joka rajoittaisi tehokkaasti syntyviä vahinkoja. Peite hidastaa huomattavasti myrkyllisten kaasujen ja hiukkasmaisten aineiden leviämistä huonetilaan, mikä helpottaa ihmisten turvallista poistumista sekä vähentää vahinkosaneerauksen tarvetta, kertovat Hassinen ja Mikkonen. 

Kunniamaininnat 

Palosuojelurahasto myönsi lisäksi kaksi 3 000 euron kunniamainintaa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin innovaatioihin. 

Kunniamaininnat saivat:

•    Palomies Ari-Jukka Kalliomäki sammutussauvalla, joka helpottaa ja tehostaa tulipalon sammutusta verrattuna perinteisiin suihkuputkiin.  Sammutussauvan avulla sammuttajien altistuminen savukaasuille ja saastuneille sammutusvesille vähenee.

•    Aki Kultala VPK Apuri -sovelluksella, jonka avulla vapaaehtoisten palokuntien jäsenet saavat hälytysviesteistä selville hälytyksen tehtäväluokan ja kiireellisyyden sekä voivat ilmoittautua tehtävälle nopeammin.

Mikä on Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto?

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt mainittuja tavoitteita. Palkinto voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö. 

Palkinnon saajat julkistetaan keskiviikkona 9. marraskuuta pelastustoimen ajankohtaispäivillä Naantalissa. Palkinnon jakavat innovaatiopalkintoraadin puheenjohtaja Jaakko Pukkinen ja palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala.

Lisätiedot:

Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala, puh. 0295 488 460, johanna.herrala@govsec.fi 

Pääpalkinto: Teemu Veneskari, teemu.veneskari@gmail.com 

Toinen sija: Jukka Pöllänen, jukka.pollanen@tampere.fi, puh. 040 7682 199

Jaettu kolmas sija: Vilma Kosonen, vilma.k.kosonen@ekpelastuslaitos.fi puh. 040 1598 982

Jaettu kolmas sija: Marko Hassinen,  marko.hassinen@frif.fi, puh. 040 549 5551

Kunniamaininnat: 

Ari-Jukka Kalliomäki, aj@ajbike.fi, puh. 050 3588 256

Aki Kultala, kultalaaki@gmail.com, puh. 040 354 6491

Uusimmat