Takaisin

Pelastuslaitoksen tehtävänimikkeet sukupuolineutraaleiksi - palomiehestä pelastaja

Julkaisuajankohta 4.4.2023 16.31
Tiedote

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella nimikkeet muuttuivat sukupuolineutraaleiksi huhtikuun alussa. Palomies-nimike jäi historiaan ja nimike korvattiin pelastajanimikkeellä. Ylipalomies muuttui vanhemmaksi pelastajaksi, paloesimies vaihtui pelastusryhmänjohtajaksi ja sivutoimiset sammutusmiehet muuttuivat sopimuspelastajiksi, myös esimiesnimikkeistä luovuttiin. Nimikkeiden muutoksen takana on valtakunnallinen sisäministeriön suositus. Muutosta nimikkeisiin haluttiin myös alan sisällä, toki taustalla vaikuttaa myös yleinen yhteiskunnallinen muutos.

Uudistus on tervetullut, sillä käsitteillä ja sanoilla on merkitystä. Palomies-termi viittaa tulipaloihin. Onnettomuustilastojen mukaan pelastajien tehtävien kirjo on kuitenkin laajempi. Eniten pelastuslaitosta on jo vuosien ajan työllistäneet erilaiset liikenneonnettomuudet ja muut pelastustehtävät.

Nimikkeiden taustalla on myös yhdenvertaisuusajattelu

Nimikkeiden lisäksi pelastusala on uudistumassa yhdenvertaisuuden kautta. Yhdenvertaisuutta arvostetaan aiempaa enemmän. Nimikkeiden vaihtaminen vaikuttaa myös yleisesti alan kiinnostavuuteen ja tavoitteena on saada alalle pyrkivien joukkoa nykyistä monimuotoisemmaksi.

-Pohjois-Karjalassa pelastuslaitos haluaa olla edelläkävijä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä ja tämä on yksi konkreettinen teko viedä asiaa eteenpäin, kertoo pelastusjohtaja Markus Viitaniemi. 

-Yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien pelastustoimessa työskentelevien yhteinen asia ja nimikkeiden muuttaminen tukee yhdenvertaisuuden edistämistä, valmiusasiantuntija Minna Kettunen sanoo.

Minna on tutkinut yhdenvertaisuuden kokemusta Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ja laatinut laitokselle yhdenvertaisuussuunnitelman osana ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa. Minna palkittiin yhdenvertaisuuden edistämisestä valtakunnallisella pelastustoimen viestintätekopalkinnolla muutama viikko sitten. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat käytännössä yksinkertaista, mutta kieli ja ihmisten puhe muuttuvat hitaasti. Nimikemuutos pohjautuu sisäministeriön Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaan, joka julkaistiin vuoden 2021 lopussa. Lisäksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle siirryttäessä kaikki nimikkeet muuttuivat sukupuolineutraaleiksi. Myös pelastaja-koulutusta on järjestetty 90-luvulta lähtien, joten pelastajanimike on siksi alalla jo ennestään tuttu.

Pohjois-Karjala

Uusimmat