Takaisin

Ensihoidon tehtävämäärä on lisääntynyt

Julkaisuajankohta 29.3.2023 8.05
Tiedote

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella oli vuoden alusta helmikuun loppuun mennessä yhteensä 5 786 hätäkeskuksen välittämää tehtävää. Vaikka pelastustoimen tehtävämäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, ensihoidossa tehtävämäärä on puolestaan lisääntynyt. 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella oli vuoden alusta helmikuun loppuun mennessä yhteensä 5 786 hätäkeskuksen välittämää tehtävää. Vaikka pelastustoimen tehtävämäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, ensihoidossa tehtävämäärä on puolestaan lisääntynyt. 
Pelastustoimella on ollut alkuvuoden aikana hälytystehtäviä yhteensä 497 kappaletta. Tehtävät ovat vähentyneet 14,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Ensihoitopalvelulla on ollut alkuvuoden aikana 5 289 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää. Ensihoidon tehtävämäärä on puolestaan lisääntynyt 2,6 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kun ensihoidon tehtävämäärään lisätään siirtokuljetukset, kotisairaanhoitoa ja kotiin vietäviä palvelut, ambulanssilla suoritettujen tehtävien määrä oli yhteensä 6 954 kappaletta.


Valvontasuunnitelman mukaisia valvontakäyntejä on alkuvuoden aikana tehty 319 kappaletta. Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja on osallistunut lähes neljä prosenttia maakunnan asukkaista. Ikäihmisten koteihin on tehty helmikuun loppuun mennessä 45 turvallisuuskatselmusta. 


Myös talouslukuja


Lautakunnalle annettiin myös tiedoksi, että hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä tunnistettu pelastuslaitoksen poikkeusluvalla tehtävän työaikamallin muutokseen liittyvä taloudellinen riski on toteumassa. Lautakunnan esittelijän pelastusjohtaja Markus Viitaniemen mukaan muutos aiheuttaa pelastuslaitokselle noin 0,9 miljoonan euron lisäkustannukset ja vaikeuttaa pelastuslaitoksen taloudellista tilannetta merkittävästi.
Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta käsitteli pelastuslaitoksen alkuvuoden talous- ja toimintakatsauksen 24.3.2023 kokouksessaan.


Linkki lautakunnan pöytäkirjaan

 

Pohjois-Karjala

Uusimmat