Takaisin

Asuinrakennuksen palovaroittimet siirtyvät rakennuksen omistajan vastuulle

Julkaisuajankohta 22.1.2024 8.45
Tiedote
Palovaroitin

Pelastuslaki muuttui palovaroittimien osalta 1.1.2024. Muutosten myötä vastuu asuinrakennusten palovaroittimista siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle, kuten taloyhtiölle. Uudistuksessa on kahden vuoden siirtymäaika, eli taloyhtiöiden tulee suorittaa tarvittavat toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä.

Uudistuksen myötä taloyhtiö on velvollinen varmistamaan, että asunto on varustettu riittävällä määrällä palovaroittimia, ja huolehtimaan varoittimien toimintakunnosta. Huoneiston asukkaan velvollisuutena on puolestaan ilmoittaa viipymättä taloyhtiölle palovaroittimessa havaituista vioista, kuten pariston loppumisesta. Tavoitteena on, että palovaroittimia koskevat velvollisuudet toteutuvat jatkossa paremmin. 

Muutos koskee isoa osaa rivi- ja kerrostaloista. Taloyhtiöissä, joihin on jo aiemmin asennettu sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, vastuu palovaroittimista on jo ollut rakennuksen omistajalla, eikä muutos aiheuta toimenpiteitä. 


Uudet palovaroittimet kannattaa hankkia ja asentaa yhdellä kertaa

Muutostyöt tulevat vaatimaan aikaa, ja siksi toimenpiteisiin on syytä ryhtyä taloyhtiöissä mahdollisimman pian.  

– Helpoiten vastuunjako toteutuu nyt ja tulevaisuudessa, jos taloyhtiö hankkii ja asentaa kaikkien asuntojen palovaroittimet kerralla. Kun koko rakennuksen palovaroittimet on hankittu yhdessä, jatkossa palovaroittimien ja paristojen vaihto on helpompi aikatauluttaa ja toteuttaa, ohjeistaa johtava palotarkastaja Henna Kettunen Keski-Suomen pelastuslaitokselta. 

Asukkaiden on tärkeää huomioida, että rakennuksen omistajalla eli esimerkiksi taloyhtiön edustajalla on oikeus päästä asuntoon velvollisuuksien toteuttamiseksi. 


Taustalla puutteita velvoitteiden toteutumisessa

Aikaisemmin vastuu palovaroittimen hankinnasta ja kunnossapidosta on ollut asukkaalla. Velvoitteiden täyttymisen nykytilasta ei ole luotettavaa tietoa, mutta onnettomuustilastot ja valvonta osoittavat, että palovaroittimissa on valtakunnallisesti puutteita: palovaroittimia on asennettu väärin, niitä ei ole asennettu lainkaan tai riittävästi, palovaroittimet ovat vanhentuneet tai ovat muutoin toimimattomia.  

Palovaroitin ei estä paloa, mutta ehkäisee palokuolemia. Esimerkiksi vuonna 2022 kuolemaan johtaneissa rakennuspaloissa noin joka kolmannesta asunnosta puuttui palovaroitin tai se ei toiminut. 

– Palovaroittimen ansiosta tulipalo voidaan havaita ajoissa ja palokuolemien lisäksi ehkäistään muitakin vahinkoja, kun esimerkiksi alkusammutukseen voidaan ryhtyä riittävän hyvissä ajoin, Kettunen sanoo. 

Laajemmat vaikutukset paloturvallisuudelle voidaan kokea erityisesti kerros- ja rivitaloissa, joissa palovaroittimet vaikuttavat koko taloyhtiön turvallisuuteen. Uuden vastuujaon myötä turvallisuus paranee myös niillä asukkailla, jotka eivät välttämättä itse kykene vaihtamaan palovaroitinta tai sen paristoa. 

 

Lisätietoja

Henna Kettunen, johtava palotarkastaja, henna.kettunen(at)pelastustoimi.fi p. 040 670 8545

Keski-Suomi

Uusimmat