Takaisin

Paloturvallisuuslaitteita koskeva sääntely uudistuu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.09
Tiedote

Paloturvallisuuslaitteista säädetään jatkossa uudessa laissa. Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain. Uudistettu laki vastaa sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa sääntelyä ja sen nojalla annettuja asetuksia. Sääntelyä on kuitenkin selkeytetty, ajantasaistettu sekä yhdenmukaistettu muun vastaavan sääntelyn kanssa.

Paloturvallisuuslaitelaissa säädetään rakennuksiin asennettavien paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen vaatimuksista, asennus- ja huoltotöistä sekä tarkastuksista. Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot on tarkastettava ennen laitteiston käyttöönottoa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Uutena asiana laissa säädetään uusintatarkastuksesta, jos tarkastuslaitos havaitsee määräaikaistarkastuksessa laitteistossa vakavia puutteita.

Paloturvallisuuslaitelaissa säädetään myös käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä tarkastus- ja huoltotöistä. Käsisammutin on tarkastettava kahden vuoden tai vuoden välein riippuen käsisammuttimen sijoituspaikasta. Tarkastusvelvoite ei koske koteihin hankittuja käsisammuttimia, mutta nekin suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti.

Laissa säädetään lisäksi markkinoille saatettavien paloturvallisuuslaitteiden yleiset vaatimukset.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 19.4.2024. Laki tulee voimaan 1.1.2025.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi, p. 0295 488 432, etunimi.sukunimi@gov.fi
yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Uusimmat