Takaisin

Kansainvälinen Barentsin alueen pelastusharjoitus Kittilässä syksyllä 2015

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2015 13.56
Tiedote

Pohjois-Suomen pelastuslaitokset valmistelevat paraikaa Suomessa Kittilässä 28.9.-2.10.2015 järjestettävää Barentsin alueen neljän maan (Suomi, Norja, Ruotsi ja Venäjä) kansainvälistä pelastusharjoitusta. Suomen isännöimän harjoituksen lähtökohtana on tilanne, jossa Lapin ja pohjoisen muiden pelastuslaitosten voimavarat eivät yksin riitä vastaamaan tilanteeseen ja apua on pyydettävä naapurimaista.

Tavoitteena on toimintavalmiuden ja yhteistoiminnan parantaminen maiden kesken. Barentsin alueen neljällä maalla on valtioiden välinen sopimus pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta pohjoisilla alueilla. Yhteistoimintaa harjoitellaan joka toinen vuosi, viimeksi 2013 harjoitusta isännöi Norja ja Suomen jälkeen vuonna 2017 vuorossa on Venäjä.

Kittilässä harjoitellaan esimerkiksi avunpyyntöä, hälyttämistä, rajamuodollisuuksia, pelastustoimien johtamista, tiedonkulkua ja median kanssa toimimista. Näiden lisäksi Suomen harjoituksen pääpaino on isäntävaltion tukitoimilla (Host Nation Support). Sillä tarkoitetaan toimintoja, joita apua pyytänyt valtio tarjoaa saapuville auttajille, jotta heidän työnsä sujuisi mahdollisimman tehokkaasti ja sujuvasti.

Tulvatilanne ja kaivosonnettomuus

Syksyn harjoituksen skenaarioina ovat pitkään jatkuneet sateet Kittilän alueella sekä samaan aikaan tapahtuva kaivosonnettomuus. Tulvat ja nouseva vedenpinta murentavat alueen tiestöä ja jättävät joitain alueita ilman maayhteyksiä, vaikeuttavat elintarvikehuoltoa ja aiheuttavat ongelmia sähkönjakelussa. Tulvaskenaarion taustalla on kymmenisen vuotta sitten koettu tositilanne Kittilässä.

Kaivosonnettomuusharjoitus tapahtuu Euroopan suurimmalla kultakaivoksella, Agnico Eagle Finlandin Kittilän kaivoksella. Kaivoskäytävät ovat jo sellaisenaan haasteellinen toimintaympäristö ja onnettomuuden sattuessa siellä toimimiseen tarvitaan erityisosaamista ja käytäväverkoston tuntemusta.

Kahden päätapahtuman ympärille järjestetään useita pienempiä onnettomuuksia ja tilanteita, joissa osallistuvat viranomaiset ja muut toimijat joutuvat testaamaan paitsi omaa ammatillista osaamistaan, myös yhteistoimintaa naapurimaista saapuvien ammattilaisten kanssa.

Harjoituksen kokonaisvastuu on sisäministeriöllä. Harjoituksen luonne on kuitenkin alueellinen ja punainen lanka on nimenomaan Barentsin alueen pelastustoiminnan ja valmiuden kehittämisessä. Harjoitusta valmistelevat Kriisinhallintakeskus ja sisäministeriön pelastusosasto tiiviissä yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja Agnico Eagle Finlandin kanssa. Mukana on kaikkiaan yli 40 toimijaorganisaatiota Suomesta ja keskeiset pelastuksen ja lääkinnän toimijat naapurimaista.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jari Honkanen, sisäministeriö, 0295 488 443
harjoituskoordinaattori Ari Seppälä, Kriisinhallintakeskus, 0295 453 698
Uusimmat