Gå till aktuellt

Internationell räddningsövning för Barentsregionen i Kittilä hösten 2015

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 13.56
Pressmeddelande

Räddningsverken i Norra Finland förbereder som bäst en internationell räddningsövning för Barentsregionens fyra länder (Finland, Norge, Sverige och Ryssland) som hålls 28.9 - 2.10.2015 i Kittilä i Finland. Utgångsläget för övningen, som Finland är värd för, är en situation där Lapplands räddningsverk och de övriga räddningsverken i norr inte har tillräckliga resurser för att sköta situationen ensamma och man måste be grannländerna om hjälp.

Målet är att förbättra aktionsberedskapen och samarbetet mellan länderna.De fyra staterna i Barentsregionen har ett avtal om lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst i de nordliga områdena. Samarbete övas vartannat år, senast var det Norge som var värd för övningen 2013, och efter Finland är det Rysslands tur 2017.

Det som övas i Kittilä är t.ex. begäran om hjälp, larm, gränsformaliteter, ledning av räddningsverksamheten, informationsutbyte och samarbete med media. Förutom dessa ligger fokuset i övningen i Finland på värdlandsstöd (Host Nation Support). Med detta avses de funktioner som värdlandet erbjuder dem som kommer för att hjälpa så att deras arbete ska gå så effektivt och smidigt som möjligt.

Översvämningssituation och gruvolycka

Scenariot för övningen är ett långvarigt regn i Kittiläområdet och en gruvolycka som sker samtidigt. Översvämningarna och den stigande vattenytan gör att vägarna i området skadas och vissa områden blir utan landförbindelse, livsmedelsförsörjningen försvåras och det blir problem med eldistributionen. Översvämningsscenariot grundar sig på en verklig situation i Kittilä för ca tio år sedan.

Gruvolycksövningen sker vid Europas största guldgruva, Agnico Eagle Finlands gruva i Kittilä. Förhållandena i gruvgångarna är utmanande redan som de är, och för verksamheten i olyckssituationer behövs specialkunskap och kännedom om gruvgångarna.

Kring de två viktigaste händelserna arrangeras flera mindre olyckor och situationer där de myndigheter och andra aktörer som deltar är tvungna att testa förutom sin egen yrkeskompetens också samarbetet med det yrkesfolk som kommer från grannländerna.

Inrikesministeriet har helhetsansvaret för övningen. Övningen är dock till sin karaktär regional, och den röda tråden är att utveckla räddningsverksamheten och beredskapen uttryckligen i Barentsregionen. Övningen bereds av Krishanteringscentret och inrikesministeriets räddningsavdelning i tätt samarbete med Lapplands räddningsverk och Agnico Eagle Finland. Sammanlagt över 40 aktörsorganisationer från Finland och de viktigaste aktörerna inom räddning och medicinering från grannländerna deltar.

Ytterligare information:
överinspektör Jari Honkanen, inrikesministeriet, tfn 0295 488 443
övningssamordnare Ari Seppälä, Krishanteringscentret, tfn 0295 453 698
Det senaste

Kimmo Kohvakka. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.9.2023 14:32
Inrikesminister Mari Rantanen framför Berghälls räddningsstation. Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.8.2023 10:00