Hoppa till innehåll
Palomies pumpulla

Kom ihåg att det alltid krävs tillstånd om du vill använda fyrverkeripjäser vid andra tidpunkter än de då fyrverkerier är tillåtna.

Tidpunkter då fyrverkerier är tillåtna

Nyårsafton

Fyrverkeripjäser som är avsedda för privata konsumenter får användas mellan 31.12 kl. 18.00 och 1.1 kl. 02.00.

Venetiansk afton

Med venetiansk afton avses stug- och båtsäsongens avslutningsfest det sista veckoslutet i augusti. Att skjuta fyrverkerier hör till traditionerna under festen. Notera att räddningsverken regionalt beslutar om det är tillåtet att skjuta fyrverkerier under den venetianska aftonen eller om det krävs en särskild anmälan.

Observera följande:

 1. De regionala räddningsverken kan besluta om särskilda tidpunkter, förbudsområden, begränsningar, anvisningar och råd som gäller användningen av fyrverkeripjäser. Kontrollera alltid på förhand vilka begränsningar som gäller.
 2. För att skjuta fyrverkerier vid andra tidpunkter än under nyårsaftonen och den venetianska aftonen krävs det skriftligt tillstånd från den regionala räddningsmyndigheten. Anmälan ska göras till det regionala räddningsverket minst 14 dagar i förväg. Anmälan behandlas inte om den lämnas in för sent.
 3. Fyrverkerier är förbjudna när varning för gräs- eller skogsbrand har utfärdats och vid hård blåst.

Fyrverkeriuppvisning

När fyrverkeripjäser används vid något annat evenemang än ett evenemang som arrangeras av en enskild person är det fråga om en fyrverkeriuppvisning. Arrangören av fyrverkeriuppvisningen ska göra en anmälan till polisen på en blankett som finns på webbplatsen poliisi.fi/sv. Polisen begär därefter ett utlåtande av räddningsverket.

Blanketterna för anmälan om fyrverkeriuppvisning eller pyrotekniska effekter finns under Ärende.

Var alltid extra försiktig när du SKJUTER FYRVERKERIER!

Var försiktig, om fyrverkeripjäser används på fel sätt kan det leda till allvarliga person- och egendomsskador för användaren själv och för utomstående.

Att komma ihåg när du skjuter fyrverkerier:

 1. Följ begränsningarna för användningstiden. Fyrverkeripjäser får användas på nyårsnatten mellan kl. 18 och 02.
 2. Om du har för avsikt att använda fyrverkeripjäser kl. 22–06 ska du höra med den lokala räddnings- och miljömyndigheten om det krävs tillstånd.
 3. Använd inte fyrverkeripjäser om du är alkoholpåverkad. Du ansvarar för följderna av fyrverkeripjäser som du har köpt, oberoende av ditt tillstånd.
 4. Välj avfyrningsplats med omsorg så att användningen inte medför fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom. Undvik också att orsaka oskäligt störande för till exempel människor och hus- eller sällskapsdjur som är känsliga för buller. Kom ihåg att raketerna och deras styrpinnar faller ner efter att de brunnit ut. Undvik därför att använda fyrverkeripjäser i bostadsområden. Lämpliga platser är utkanterna av lite mer avlägset liggande öppna platser, till exempel åkrar, olika planer, stora tomma parkeringsområden, vattenområden och liknande platser där pjäserna kan riktas mot ett säkert håll. Använd en lämplig hållare eller ett stöd när du avfyrar raketerna. Fyrverkeriet blir mer effektfullt om flera personer samlas på en plats för att avfyra sina pjäser.
 5. Läs bruksanvisningarna som medföljer produkten i god tid före användningen och följ dem. Var särskilt noga med att rikta raketerna mot ett säkert håll och med att tända dem på rätt sätt. Följ anvisningarna och avlägsna dig från pjäsen när du har tänt den så att du är på tryggt avstånd från den.
 6. Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när du tänder fyrverkeripjäser. Använd gärna en tändpinne eller liknande. Även åskådarna bör skydda ögonen.
 7. Skräpa inte ner. Kom ihåg att samla ihop utbrunna raketer, pinnar och andra rester på fyrverkeriplatsen senast följande dag.

Du får aldrig

 • tända fyrverkeripjäser inomhus,
 • avfyra pjäser från en bostadsbalkong eller ett fönster,
 • tända en pjäs som du håller i handen, om det inte uttryckligen anges i anvisningarna att det är tryggt,
 • rikta en pjäs eller kasta en tänd pjäs mot andra människor, byggnader, annan egendom eller brännbara ämnen,
 • använda smällare, det är numera helt förbjudet,
 • på något sätt modifiera eller kombinera pjäser som säljs i affärer,
 • använda andra produkter än de som säljs i affärer, de allvarligaste olyckorna orsakas vanligen av hemmagjorda pjäser,
 • överlåta pjäser som du köpt till minderåriga eller alkoholpåverkade personer, du ansvarar alltid för de produkter som du köper.

Lagstiftningen ställer krav på förvaringen av fyrverkeripjäser

I en bostad eller annan lokal där människor vistas får högst 5 kg fyrverkeripjäser förvaras. Med detta avses mängden explosiva och pyrotekniska ämnen som finns i fyrverkeripjäser, vilka i praktiken utgör cirka en fjärdedel av pjäsens totalvikt. Den högsta tillåtna totalvikten för fyrverkeripjäser som får förvaras i dessa lokaler är således cirka 20 kg. Fyrverkeripjäser ska förvaras i ett låst skåp, det får inte finnas sådana värmekällor eller förekomma sådan hantering av eld i närheten som skulle kunna leda till att pjäserna antänds. Fyrverkeripjäser får inte förvaras i vindsutrymmen, i bostadsspecifika källarförråd eller i utrymmen som är i gemensam användning.

Läs mer:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Så här skjuter du fyrverkerier på rätt sätt
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor
Anmälan enligt 97 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor