Hyppää sisältöön
Kalenteri

Uutiset ja tiedotteet

Uusi hanke kartoittaa Ukrainan sodan vaikutuksia siviiliyhteiskuntaan ja väestönsuojeluun sodan aikana

Pelastusopistossa on käynnistynyt Ukrainan opit-hanke, jossa kartoitetaan Ukrainan väestönsuojelun toimintaa. Kerätyn tiedon avulla kehitetään suomalaista väestönsuojelua ja keskitytään viranomaistyön tukemiseen.
Uutinen sisäministeriö Pelastustoimi, 27.6.2024 9:35

Selvitystyö väestönsuojien rakentamisen ja valvonnan parantamiseksi käynnistynyt

Sisäministeriö on tilannut Pelastusopistolta selvityksen, jonka tarkoituksena on kehittää väestönsuojien viranomaisvalvontaa. Tämä työ on jatkoa sisäministeriön väestönsuojia koskevalle selvityshankkeelle.
Uutinen sisäministeriö Pelastustoimi, 26.6.2024 10:47
Tommi Luhtaniemi ja Olli Ryhänen.

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnittelun uudet siivet

Miten pelastustoiminnan toimintavalmiutta suunnitellaan ja rakennetaan Suomessa? Sisäministeriön vahvistaman Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen tavoitteena on ohjata pelastustoiminnan palveluiden suunnittelua ja järjestämistä niin, että pelastustoiminnan palvelutaso toteutuu yhdenvertaisesti ja laadukkaasti koko maassa, eri alueiden riskit ja uhat huomioiden. Sisäministeriö päivittää ohjetta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Kolumni sisäministeriö Pelastustoimi, 18.6.2024 10:00

Viisi henkilöä palkittiin hengenpelastusmitalilla

Tasavallan presidentti myönsi viidelle henkilölle hengenpelastusmitalin 7.6.2024. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta, neuvokkaasta tai oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 7.6.2024 12:22

Pelastuslaitosten uutiset

Pelastuslaitoksen paloautoja ja ambulansseja jonossa.

Pelastus- ja ensihoitotehtävien määrä väheni Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella vuonna 2020

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kuoli kaksi ihmistä tulipaloissa vuonna 2020. Myrskyt nostivat vahingontorjuntatehtävien määrää. Liikenneonnettomuuksia oli edellisvuoteen verrattuna vähemmän. Ensihoidon hälytysten määrä väheni.
Länsi-Uusimaa Pelastustoimi, 19.1.2021 9:01
Palvelutasopäätös-asiakirja kansi.

Palvelutasopäätös vuosille 2021–2024 on astunut voimaan 1.1.2021

Päätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen palvelut ja niiden taso seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Länsi-Uusimaa Pelastustoimi, 4.1.2021 10:59

Itä-Uudenmaan palvelutasopäätöksen lausuntoluonnosversio

Pelastuslain 29 § mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Itä-Uusimaa Pelastustoimi, 13.11.2020 15:00
Ambulanssi ja paloauto paloaseman pihalla talvella.

Pelastuslaitoksen vuosi 2019

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kuoli kaksi ihmistä tulipaloissa vuonna 2019. Liikenteessä loukkaantuneiden määrä pieneni merkittävästi. Ensihoitohälytysten määrä kasvoi jälleen edellisvuodesta. Eniten ensihoitotehtäviä oli yleistilan heikkouteen liittyen.
Länsi-Uusimaa Pelastustoimi, 13.1.2020 13:45
Paloauto ja ambulanssi paloaseman pihassa.

Pelastuslaitoksen vuosi 2018

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella ei kuollut yhtään ihmistä tulipaloissa vuonna 2018. Maastopaloja oli kuivan kesän myötä tavallista enemmän. Liikenneonnettomuuksien määrä väheni. Ensihoitohälytysten määrä lisääntyi. Eniten ensihoitotehtäviä oli rintakipuun, hengitysvaikeuksiin sekä aivoverenkiertohäiriöihin liittyen.
Länsi-Uusimaa Pelastustoimi, 8.1.2019 13:12