Takaisin

Pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipisteitä

Julkaisuajankohta 28.12.2023 12.42
Tiedote

Satakunnan pelastuslaitos tarkastaa joulun ja uuden vuoden välipäivien aikana ilotulitteiden myyntipisteitä.

Satakunnan pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipisteitä kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla. Tarkastukset ovat myös osa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaista valvontatoimintaa ja niiden avulla huolehditaan sekä myynnin että tilojen asianmukaisuudesta.

Tarkastuksia myyntipisteisiin tekevät pelastusviranomaiset, mutta myytäviä tuotteita tarkastaa pistokoeluontoisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Toisinaan tarkastuksilla on mukana myös poliisi. Tarkastukset tehdään kaikkiin myyntipisteisiin; tilapäiset myyntipisteet pyritään tarkastamaan aina myynnin alkaessa, muut vähintään kerran vuodessa. Tarkastettavia myyntipisteitä on Satakunnassa tänä vuonna n. 60 kappaletta, joten kyseessä on varsin intensiivinen urakka.

Tarkastukset ovat sisällöltään varsin kattavia. Läpi käydään tarvittavat asiakirjat niin myyntipisteen kuin myyjienkin osalta, myyntipisteiden merkinnät, ohjeistukset ja lukitukset. Tarkastuksiin kuuluu myös ilotulitevarastojen tarkastaminen. Lisäksi valvotaan ilotulitteiden käsittelyä yleisesti, ja ettei ilotulitteita luovuteta alle 18-vuotiaille.

Turvallisuuteen suhtaudutaan myyntipisteissä varsin tunnollisesti. Tarkastuksissa havaitaan puutteita melko vähän ja ne harvat puutteet ovat usein korjattavissa saman tien. Tätä selittää osin se, että toiminnanharjoittajat pysyvät vuodesta toiseen samoina. Toisaalta myyntipisteiden henkilökunta vaihtuu jonkin verran, joten valvonta pysyy kuitenkin hyödyllisenä. Vaaratilanteitakaan ei myyntipisteissä pääse juuri tapahtumaan, sillä tarvittavat ohjeistukset ovat yleensä hyvin saatavilla.

Miika Tuomela,
Siviilipalvelushenkilö
Satakunnan pelastuslaitos

Jutussa on käytetty lähteenä vastuuyksikön päällikön Tuomas Klimoffin haastattelua ja Tukesin ohjetta.

Satakunta

Uusimmat