Takaisin

Ilotulitteiden käyttö vuodenvaihteessa Pirkanmaalla

Julkaisuajankohta 27.12.2023 15.14
Tiedote
Mustalla taustalla kirkkaita ilotulitteita, Pirkanmaan pelastuslaitoksen vaakunatunnus ja vuosiluku 2024.

Ilotulitteiden käyttö on yleisesti sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta 31.12.2023 klo 18:00–1.1.2024 klo 02:00 välisenä aikana. Poikkeuksen tästä muodostaa Tampereen ydinkeskustan alue, jossa yksityishenkilöiden ilotulitteiden käyttöä on rajoitettu lain perusteella yleisen turvallisuuden takaamiseksi (ks. kartta liitteenä).

Noudata ilotulitusvälineisiin liittyviä määräyksiä

Uudenvuoden juhlintaan on perinteisesti kuulunut ilotulitusvälineiden käyttö. Vuosittain ilotulitteista on kuitenkin aiheutunut erilaisia vahinkoja ja vammoja, jopa pysyviä. Ilotulitteilla on myös tehty ilkivaltaa ja niillä on aiheutettu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Ilotulitteita käsiteltäessä on huomioitava ilotulitteiden turvaetäisyydet ja käyttöohjeet, sillä vastuu mahdollisista vahingoista on aina ilotulitteen käyttäjällä.

Ilotulitteiden pauke voi olla hyvin stressaavaa eläimille ja myös sen takia ilotulituksen aikarajoitusta on syytä noudattaa. Näin lemmikkien omistajat voivat suunnitella esimerkiksi ulkoilut turvalliseen aikaan.

Kuka saa hankkia ja käyttää ilotulitteita?

 • Käytännössä kaikkien ilotulitteiden (raketit, roomalaiset kynttilät, padat, tähtipommit yms.) ikäraja on 18 vuotta. Niitä ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Huoltajien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten käytettäväksi.
 • Ilotulitteiden tulee olla CE-merkittyjä tuotteita. Lisäksi niissä pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi.
 • Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslain 34 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.

Ilotuliteturvallisuudesta

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava varovaisuutta. Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Pelastuslaitos haluaa vuosittain muistuttaa myös suojalasien käytöstä. Suojalasit ovat jo vuodesta 2009 olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille, mutta niiden käyttö ei ole vieläkään vakiintunut. Lisäksi suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti myös katsojille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan tällä vuosikymmenellä joka vuodenvaihde noin 10-30 ihmistä on saanut sairaalahoitoa vaativia silmävammoja ilotulitteesta.

Säilytys kotona

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Muista nämä neuvot:

 • Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.
 • Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.
 • Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.
 • Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet huolella.
 • Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.
 • Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
 • Käytä sytytyspuikkoa.
 • Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.
 • Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.
 • Älä tee omia viritelmiä.
 • Ilotulitteita käsittelevät ja käyttävät vain täysi-ikäiset.

Turvallista vuodenvaihdetta!

 

Lisätietoa ilotulitteista löydät mm. Tukesin sivuilta: https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/ilotulitteet

 

Lisätietoja:

Johtava palotarkastaja
Sami Lindfors
p. 040 569 8984
sami.lindfors@pirha.fi 
 

Pirkanmaa

Uusimmat