Hyppää sisältöön

Uutiset ja tiedotteet

Sisäasioiden EU-rahastoista noin 5,9 miljoonaa euroa kolmelletoista hankkeelle
Uusissa sisäasioiden EU-rahastoista rahoitetuissa hankkeissa edistetään mm. kiintiöpakolaisten kotoutumista, kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden henkilöiden paluuseen liittyviä toimenpiteitä, rajavalvonnan partioajoneuvojen ja asiakirjatutkintalaitteiden uusimista sekä poliisin suorituskyvyn kehittämistä.  
Tiedote Pelastustoimi, 1.2.2021 15:04
Uudistettu sisäministeriön ohje yhdenmukaistaa ulkoisten pelastussuunnitelmien laadintaa
Sisäministeriö on uudistanut ohjeen ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta. Ohjeen tarkoitus on helpottaa pelastuslaitoksien ulkoisien pelastussuunnitelmien laadintaprosessia sekä yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevia valvontakriteerejä.
Tiedote Pelastustoimi, 28.1.2021 9:19
Ikäihmisten kaltoinkohtelu jää usein tunnistamatta – hajanaista viranomaisyhteistyötä on tiivistettävä
Suomen palvelujärjestelmässä ei systemaattisesti tunnisteta ja puututa ikääntyneiden kokemaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun, ilmenee tuoreen Vanhuspalvelujen tila -seurannan kuntakyselyn tuloksista.
Tiedote Pelastustoimi, 21.1.2021 6:00
Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla
Vuoden 2021 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa ja rajavalvontaa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.
Tiedote Pelastustoimi, 18.12.2020 15:26

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Joulupata keräys Pelastuarmeija 15.12.2021 - 24.12.2021