Takaisin

Työsuojelulla parennetaan pelastushenkilöstön työturvallisuutta

Julkaisuajankohta 19.10.2023 13.19
Tiedote
Etelä-Savon pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu Petri Suvimaa kahden täysissä turvavarusteissa olevan pelastajan kanssa.

Pelastajat asettavat usein itsensä vaaraan pelastaessaan muita. Työsuojelulla onkin pelastustoimessa erityisen iso merkitys työtapaturmien ehkäisemiseksi. Pelastajien suojavarusteet, työvälineet ja toimintamenetelmät ovat nykyisin erittäin turvallisia. Niiden lisäksi tarvitaan myös turvallisuushakuista asennetta.

Petri Suvimaa työskentelee pelastustoimen työsuojeluvaltuutettuna Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisassa. Petrillä on työsuojelusta tuoreita näkemyksiä, sillä hän on toiminut työsuojeluvaltuutettuna vasta nelisen kuukautta. Etelä-Savon pelastuslaitos on hänelle kuitenkin erittäin tuttu työympäristö, sillä hän on työskennellyt pitkään palomiehenä ja paloesimiehenä ennen nykyistä tehtäväänsä.

Mitä työsuojeluvaltuutetun tehtäviisi kuuluu?

Toimenkuvani on varsin laaja ja painava: tehtävänäni on pelastajien turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Olen ollut vasta reilut neljä kuukautta työsuojeluvaltuutettuna, joten tämä on itsellekin vielä paljon uuden opettelua. Toisaalta olen työskennellyt Etelä-Savon pelastuslaitoksella jo niin pitkään, että tunnen hyvin työhön liittyvät riskit ja turvallisuuskäytännöt.  

Käytännössä seuraan vaara-, läheltä piti ja työtapaturmailmoituksia ja teen turvallisuushavaintoja ja riskien arviointia. Toimin työntekijän tukihenkilönä työnantajan suuntaan. Osallistun tukihenkilön roolissa työterveysneuvotteluihin ja selvittelen mahdollisia ristiriitoja, kiusaamistapauksia ja muita vastaavia tilanteita.

Tässä tehtävässä on oltava herkällä korvalla siitä, mitä pelastuslaitoksella ja alueen palokunnissa tapahtuu. Teenkin usein ”Mitä kuuluu?” -käyntejä paloasemille. 

Mitä haluat erityisesti edistää?

Haluan muuttaa koko pelastushenkilöstön asennetta työturvallisuutta kohtaan. Palomiehet ovat ihmisiä siinä missä muutkin, eivät teräsmiehiä. Työnantajan vastuulla on hankkia turvavälineet ja kouluttaa niiden käyttöön. Sen jälkeen vastuu on myös pelastus- ja sammutusmiehistöllä, että he käyttävät turvavälineitä ohjeiden mukaisesti.

Myönteistäkin kehitystä on asenteissa jo tapahtunut. Turvahavaintojen määrän kasvu on merkki siitä, että henkilöstö ymmärtää niiden tärkeyden. Turvahavaintoja on tullut esimerkiksi liukastumisista, turvavarusteiden käytön puutteista ja vesiliikenteen työtapaturmista. 

Olet itse työskennellyt aiemmin paloesimiehenä. Millaista hyötyä tai haittaa siitä on työsuojeluvaltuutetun tehtävässäsi?

Laaja-alaisesta pelastusalan kokemuksesta on tässä työssä vain hyötyä. Olen toiminut monissa riskialttiissa tehtävissä, kuten kemikaali- ja savusukelluksessa sekä vesipelastuksen ja korkean paikan tehtävissä. Tieto, taito, osaaminen ja näkemys auttavat merkittävästi. Ymmärrän työn vaarat, riskit ja kipukohteet. Ymmärrän myös, että jotkut riskit on hyväksyttävä. 

Työssä onnistumisen kannalta on merkitystä myös sillä, että tulen pelastuslaitoksen sisältä ja tunnen hyvin talon tavat ja ihmiset. Yhteistyö työnantajan kanssa toimii hyvin. Palopäälliköillä on sama intressi kuin minulla, eli parantaa työturvallisuutta. 

Mitkä ominaisuudet ovat työssäsi tärkeitä?

Luotettavuus ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Tämä on erittäin ihmisläheistä työtä, jossa käsitellään hyvin luottamuksellisia ja henkilökohtaisia asioita. 

Myös oma halu ja kiinnostus turvallisuuden edistämistä kohtaan on olennaista. Kehitän omaa osaamistani työsuojeluun liittyvillä koulutuksilla.

Millainen työnantaja Eloisa on?

Avoimuus ja yhteistyö ovat Eloisassa hyvällä tasolla ja uskallan suositella Eloisaa työnantajana kelle vaan.

Uusimmat