Takaisin

Sisäministeriön viestintäkampanja väestön omatoimisen varautumisen parantamiseksi alkaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2023 8.20
Tiedote
Ruokaa lasipurkeissa

Nuorille aikuisille suunnattu sisäministeriön viestintäkampanja alkaa tällä viikolla. Kampanjalähtöjä toteutetaan vuodenvaihteen molemmin puolin aina helmikuun loppuun asti. Teemoina ovat 72 tunnin varautumissuositus, kotivaran sisältö sekä kodin turvallisuus. Väestön omatoimisen varautumisen viestintä sai rahoitusta alkuvuoden lisätalousarviosta.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on parantaa väestön omatoimista varautumista kaikissa väestöryhmissä. Väestön rooli aktiivisena toimijana varautumisessa häiriö- ja kriisitilanteisiin korostuu.

”Mitä paremmin yksilöt ovat varautuneita erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin, sitä vahvemmin myös yhteiskunta sietää näitä tilanteita. Samalla viranomaiset saavat enemmän aikaa toimia esimerkiksi sähkökatkon sattuessa”, toteaa sisäministeriön viestintäjohtaja Eriikka Koistinen.

Vuodenvaihteen molemmin puolin ajoittuvien kampanjalähtöjen sisällöt ovat suunnattu erityisesti 18-25-vuotiaille kaupungeissa asuville nuorille. Vuoden 2024 loppupuolelle suunniteltavissa viestintäkampanjoissa kohderyhmää laajennetaan.

Nuoret kaupunkilaiset ensisijaisena kohderyhmänä

Kaupungeissa asuvat nuoret aikuiset korostuvat monissa kyselyissä kohderyhmänä, joka on vähiten varautunut häiriö- ja kriisitilanteisiin arjessaan. Tämä selviää esimerkiksi valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kyselystä sekä vuonna 2022 julkaistusta pelastustoimen väestökyselystä ja -segmentoinnista.

Viestintäkampanjoiden kanavavalikoimassa on huomioitu tarkasti kohderyhmä.

”Sisäministeriö tekee yhteistyötä YouTubessa suositun Iha Just Imus –kanavan kanssa. Lisäksi omatoimisen varautumisen viestintää tehdään monikanavaisesti nuorten suosimissa sovelluksissa, kuten Snapchatissä ja TikTokissa. Viestimme valituissa kanavissa myös ruotsiksi ja englanniksi”, Koistinen kuvailee.

Kampanjassa mukana ovat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ja Huoltovarmuuskeskus (HVK). SPEK koordinoi viranomaisten ja järjestöjen 72 tunnin varautumissuositusta, jota HVK rahoittaa. 

Väestön omatoimiseen varautumiseen myönnettiin alkuvuoden 2023 lisätalousarviossa sisäministeriölle 500 000 euroa. Viestintäkampanjoiden lisäksi ensi vuonna sisäministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto laativat kansalaisille poikkihallinnollisessa yhteistyössä varautumistiedon koostavan sivuston suomi.fi-alustalle.

Lisätietoja:

Eriikka Koistinen, viestintäjohtaja, sisäministeriö, p.  0295 488 222, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Oliver Kiviharju, erityisasiantuntija, sisäministeriö, p. 0295 488 653, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Uusimmat