Hyppää sisältöön

Väestönsuojelu ja yleiset väestönsuojat

Viranomaisten tehtäviin kuuluu pitää yllä väestön perushuoltoa ja yhteiskunnan kykyä toimia sekä suojata väestöä tarvittaessa. Pelastuslaitos yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomaisena päivystää 24/7. Suomessa asuvat ihmiset voivat nukkua yönsä rauhassa.

Väestönsuojelun yksi osa ovat suojatilat

Väestönsuojelun suunnittelu ja väestönsuojeluun varautuminen ovat osa viranomaisten tehtäviä ja näitä harjoitellaan vuosittain. Yksi osa väestönsuojelua ovat väestönsuojat, joita on erilaisia. Taloyhtiöillä voi olla oma väestönsuoja tai yhteissuoja muiden taloyhtiöiden kanssa, lisäksi työpaikoilla voi olla omat suojansa. Yleinen väestönsuoja on tarkoitettu alueella asuvien ja oleskelevien sekä ulkona liikkuvien suojaamiseen. Näitä yleisiä väestönsuojia, jotka ovat kuntien omistuksessa, on yleensä vain suurimmissa kunnissa. Jos maaseudulla tai omakotitaloalueilla yleisiä suojatiloja ei ole, tällöin suojatoimista huolehditaan itse.

Normaalioloissa suojatiloja käytetään usein varastoina. Tilojen kunnossa- ja ylläpitovastuu on kiinteistön omistajalla ja lain mukaan suojan käyttöönottoon on aikaa 72 tuntia. Tässä ajassa suoja tyhjennetään ylimääräisestä tavarasta ja varustetaan suojakäyttöön. Suomessa ei ole erillisiä väestönsuojeluorganisaatioita, väestönsuojelusta vastaavat kaikki ne viranomaiset ja toimijat, jotka suorittavat normaalioloissa niitä tehtäviä, jotka konfliktin aikana katsotaan väestönsuojelutehtäviksi. Tällaisia toimijoita ja viranomaisia ovat mm. kunnat, pelastuslaitokset, sosiaali- ja terveysviranomaiset ja ympäristöviranomaiset.

Ohjeet:

Väestönsuojien käyttöönotto (kesto 11:39)
Suojan käyttökuntoon aloitetaan viranomaisten määräyksestä. Käyttökuntoon valmistelun tekevät samat henkilöt, joiden on suunniteltu suojaa käyttävän. Suoja tulisi saada käyttökuntoon kolmen vuorokauden aikana. Suojaan siirtyminen tapahtuu viranomaisten kehotuksesta. Videolla kerrotaan, kuinka suojan käyttöönotto tehdään. Käyttöönotto kannattaa suunnitella ja sopia etukäteen.
https://www.youtube.com/watch?v=RQYbaBGinc4

Väestönsuojat ja tiiveyskoe (kesto 10:32)
Suojan tiiveys on testattava vähintään 10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tai aina epäiltäessä suojan tiiveyttä. Tiiveyskokeen tekeminen onnistuu helposti videon ohjeiden avulla. Kirjaa tiiveyskokeen tulokset ylös ja säilytä tuloksia esim. suojan ilmanvaihtolaitteen läheisyydessä.
https://www.youtube.com/watch?v=rhTurT7q7r4&t=5s

Väestönsuojat ja vuosihuolto (kesto 9:16)
Tekemällä vuosihuolto säännöllisesti varmistetaan, että suoja on aina kunnossa ja nopeasti käyttöönotettavissa. Suojan huoltoon tulisi aina osallistua myös suojan todellisia käyttäjiä, jotta mahdollisessa suojautumistilanteessa olisi mukana henkilöitä, jotka osaavat käyttää sitä. Videon avulla on helppoa tarkistaa silmämääräisesti suojan kunto ja testata ilmanvaihtolaitteiston toiminta.
https://www.youtube.com/watch?v=K_FXk68cBTM

Kotivarasta turvallisuuden tunnetta

Omatoiminen varautuminen parhaimmillaan vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja lisäksi se on myös meidän kaikkien velvollisuus. Hyvä kysymys onkin, selviätkö sinä kotona 72 tunnin ajan erilaisissa häiriötilanteissa esim. sähkön- tai vedenjakelun häiriötilanteissa? Omatoimisessa varautumisessa tärkeintä on veden ja elintarvikkeiden kotivara. Kotivaraelintarvikkeiksi kannattaa hankkia pitkään säilyviä elintarvikkeita, joita ei tarvitse erikseen valmistaa.

Omatoimisessa varautumisessa voidaan hyödyntää myös moderneja ratkaisuja, kuten hankkimalla patterien sijaan akkupankkeja puhelimen ja muiden sähköisten laitteiden lataamiseksi.

Hyviä lisätietokanavia omatoimisesta varautumisesta ovat:

https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen
Väestönsuojelu - SPEK

Etelä-Karjalan yleiset väestönsuojat:

Lappeenranta
- Alakylä (Lepolantie 1), 100 paikkaa
- Armilan koulu (Ratakatu 18), 262 paikkaa
- Kesämäen koulu (Lavolankatu 16), 210 paikkaa
- Sammonlahden koulu (Saunakivenkatu 12), 150 paikkaa
- Peltolan keskuspäiväkoti (Väinölänkatu 3A), 150 paikkaa
- Lauritsalan uimahalli (Luukkaankatu 51), 143 paikkaa
- Musiikkiopisto (Koulukatu 36), 150 paikkaa
- Matkahuolto Oy (Ratakatu 21), 300 paikkaa

Imatra
- Tuulikallio (Kalliokuja 6), 240 paikkaa
- Keskusliikenneasema (Koskikatu 1), 120 paikkaa
- Keskusliikenneasema (Koskikatu 1), 120 paikkaa
- Imatran Koskikeskus (Olavinkatu 2), 562 paikkaa
- Vuoksenniskan tori, 120 paikkaa