Hyppää sisältöön

Palontutkinnassa 

  • arvioidaan tulipalon syttymissyy
  • selvitetään palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät
  • selvitetään palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät 
  • kartoitetaan pelastustoiminnan kulku.

Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus. 

Pelastuslaitoksen palontutkinta on osana onnettomuuksien tutkinnan kokonaisuutta. Pelastuslaitoksen lisäksi palontutkintaa tekeviä viranomaisia ovat poliisi, Onnettomuustutkintakeskus
sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Lisäksi vakuutusyhtiöt ja Aluehallintoviraston työsuojelu
voivat osallistua tutkintaan.

Pelastusviranomaisten palontutkinta poikkeaa kysymyksenasettelultaan poliisin palonsyyntutkinnasta ja esitutkinnasta. Vastuu- ja syyllisyyskysymysten selvittäminen ei sisälly pelastusviranomaisten tutkintaan. Pelastusviranomaisella on velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos asiassa on aihetta epäillä rikosta.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet riippumatta niiden laadusta sekä ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenneonnettomuudet ja niiden vaaratilanteet.

Onnettomuustutkintakeskus

  • huolehtii turvallisuustutkinnan yleisestä järjestämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta, tiedottamisesta ja valvonnasta
  • kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä
  • pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan käynnistämiseen
  • huolehtii turvallisuustutkinnan alaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä
  • antaa turvallisuussuosituksia ja seuraa niiden toteutumista