Takaisin

Suomi jatkaa Ukrainan viranomaisten aktiivista tukemista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2023 11.00
Tiedote

Suomi ja EU jatkavat Ukrainan viranomaisten aktiivista tukemista Venäjän hyökkäysten vaikutusten ehkäisemiseksi. Sisäministeriö koordinoi avun lähettämistä Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yhteistyössä Euroopan hätäavun koordinaatiokeskus ERCC:n kanssa. Ukrainaan toimitettavasta materiaalista suuri osa on peräisin yksityisen ja julkisen sektorin lahjoittajilta.

Ukrainan tarpeet pysyvät laaja-alaisina, jonka johdosta Suomesta lähtevä apukin on moninaista. Viime kuussa Ukrainaan lähetettiin energiasektorin tarvikkeita, ajoneuvoja, IT-tarvikkeita ja Laptops for Ukraine -kampanjassa kerättyjä laitteita. Valmistelussa on esimerkiksi energiasektorin, vesisektorin ja pelastustoimen sekä terveydenhuoltoalan lähetyksiä. 

-    Nyt Ukrainaan on lähdössä yhteensä yhdeksän pelastustoimen ajoneuvoa neljältä eri hyvinvointialueelta, mutta kaikki pelastuslaitokset ovat olleet aktiivisesti mukana Ukrainan tukemisessa. Edelliset lahjoitetut pelastustoimen ajoneuvot, neljä ambulanssia ja yksi sammutusauto, toimitettiin Ukrainaan kesällä. Pelastustoimen apu vastaa noin 20% kaikesta Suomesta EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainaan lähetetystä avusta, kertoo sisäministeri Mari Rantanen

Koulutussektorin tukeminen

Suomesta lähti lokakuun alussa suuri määrä koulukalusteita Ukrainaan. Logistiikka toteutettiin yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Sodan aikana useita kouluja on tuhoutunut ja varioitunut tai otettu muuhun käyttöön, minkä vuoksi ukrainalaislasten koulunkäynti on kokenut häiriöitä. Pitkittyneessä sotatilanteessa myös Ukrainan koulutussektorin tukeminen on tärkeää, jotta lapset joutuisivat kärsimään sodasta mahdollisimman vähän. 

Koulutussektorin tuki vastaa hieman vajaata kymmentä prosenttia kokonaisavusta, joka Suomesta on EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainaan lähetetty. Koulutussektorin apuun kuuluu muun muassa 15 koulubusseiksi mennyttä linja-autoa sekä toistakymmentä rekkalastillisia koulukalusteita. Kouluihin on toimitettu myös esimerkiksi urheiluvälineitä.  

Tulevaan talveen varautuminen 

Syksyn merkittävänä tarpeena on tulevaan talveen varautuminen. Viime talvena Venäjä pyrki järjestelmällisesti tuhoamaan Ukrainan energiainfrastruktuuria, mikä aiheuttikin pulaa mm. valosta ja lämmöstä. Tulevasta talvesta ei odoteta aiempaa talvea helpompaa, ja Venäjän energiainfrastruktuurin kohdistamien iskujen odotetaan jatkuvan. 

-    Talveen varautumiseen liittyen Ukraina on esittänyt prioriteettitarpeinaan muun muassa energiasektorin tukemisen, lämmittimet, välttämättömyystarvikkeet maan sisäisille pakolaisille, kuten talvivaatteet, talviteltat, peitot ja tyynyt sekä tieliikenneinfrastruktuurin ylläpitoon tarvittavat tarvikkeet, kuten esimerkiksi suolan, kertoo erikoissuunnittelija Heikki Honkanen sisäministeriöstä ja jatkaa: Jos yksityishenkilönä miettii auttamista tehokkainta tehdä lahjoitus avustusjärjestöille. 

Materiaaliapua lähtenyt 280 rekkalastillista

280 avustusrekan lisäksi Ukrainaan on lähtenyt yhteensä 65 ajoneuvoa, esimerkiksi pelastustoimen ajoneuvoja ja linja-autoja. Pelastuspalvelumekanismin kautta on annettu myös mekanismin toimintaa tukevaa asiantuntija-apua Ukrainan naapurimaihin sekä vastaanotettu Ukrainasta evakuoituja sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. 

Suomesta toimitettujen, ulkoministeriön rahoittamien moduuliasuntojen lisäksi materiaaliavun suurimmat sektorit ovat terveydenhuolto, pelastustoimi ja energiasektori, joissa avuntarve on pysynyt suurena ja jatkuvana jo pitkään. Avuntarve tulee jatkumaan laajamittaisena myös jatkossa, ja energian merkitys korostuu syksyn edetessä entisestään. 

Sisäministeriö kiittää kaikkia siviilipuolen lahjoittajia näiden merkittävästä avusta. Ukrainan tukeminen on pitkäjänteinen prosessi, jonka ei odoteta loppuvan lähiaikoina.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Laura Haussalo, p. 0295 488 655, ukraina.sm@govsec.fi 
erikoissuunnittelija Heikki Honkanen, p. 0295 488 565, ukraina.sm@govsec.fi 

Uusimmat