Hyppää sisältöön

Mitä on paloturvallisuuden itsearviointi?

Kiinteistön omistaja tai haltija voi itse arvioida rakennuksen paloturvallisuutta pelastuslaitoksen antaman ohjeistuksen avulla. Tätä kutsutaan paloturvallisuuden itsearvioinniksi.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuustietoa sekä omatoimista varautumista onnettomuuksiin. Itsearviointi auttaa havainnoimaan kodin tai vapaa-ajan asunnon paloturvallisuuspuutteet ja opettaa korjaamaan ne välittömästi. Lisäksi asukas tarkastelee, arvioi ja määrittelee asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Tee itsearviointi. Korjaa havaitsemasi virheet ja puutteet välittömästi.

Paloturvallisuuden itsearviointi perustuu pelastuslakiin, jonka mukaan pelastuslaitos valvoo, että lain säännöksiä noudatetaan. Osa pelastuslaitoksen valvontaa ovat palotarkastukset.

Pelastuslaitokset kohdistavat paloturvallisuuden itsearvioinnin eri alueille joka vuosi. Jatko- tai jälkitoimenpiteenä laitos voi tehdä palotarkastuksen, asiakirjavalvontaa tai ohjausta sähköpostitse tai puhelimitse. Jos kiinteistön haltija ei tee itsearviointia määräaikaan mennessä, voi laitos tehdä maksullisen palotarkastuksen kiinteistöön.

Lisätietoja paloturvallisuuden itsearvioinnista saat alueesi pelastuslaitokselta.

Asuinrakennusten turvallisuus

Lue lisää:

Pelastussuunnitelma
Pelastuslaki, pelastussuunnitelma
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta, Sisäministeriön julkaisu 02/2012
Pelastuslaki, toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet
Pelastuslaki
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta