Hoppa till innehåll

Vad är självbedömning av brandsäkerhet?

Ägaren eller innehavaren av fastigheten kan själv bedöma byggnadens brandsäkerhet med hjälp av anvisningar från räddningsverket. Detta kallas självbedömning av brandsäkerheten.

Syftet med självbedömningen av brandsäkerheten är att förbättra invånarnas kunskap om säkerhet och egen beredskap för olyckor. Självbedömning hjälper att observera brister i brandsäkerhet i hemmet eller fritidshuset och ger handledning om hur man korrigerar dem omedelbart. Dessutom undersöker, bedömer och definierar den boende säkerheten i sin boendemiljö och sitt handlingssätt.
 

Gör en självbedömning. Åtgärda omedelbart fel och brister som du upptäcker.

Självbedömningen av brandsäkerheten grundar sig på räddningslagen, enligt vilken räddningsverket övervakar att lagens bestämmelser följs. Brandinspektioner är en del av räddningsverkens tillsyn.

Räddningsverken inriktar självbedömningen av brandsäkerhet till olika områden varje år. Som en vidare åtgärd eller åtgärd i efterhand kan verket utföra en brandinspektion, dokumentövervakning eller handledning via e-post eller telefon. Om innehavaren av fastigheten inte gör en självbedömning inom tidsfristen kan verket utföra en avgiftsbelagd brandinspektion av fastigheten.

För ytterligare information om självbedömning av brandsäkerhet, kontakta räddningsverket i ditt område.