Takaisin

Hjälpen till Ukraina har varit hela Finlands gemensamma insats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 12.44
Pressmeddelande

Finland stöder Ukraina som är utsatt för den ryska invasionen, både nationellt och genom Europeiska unionen. Utöver det ekonomiska bistånd som utrikesministeriet beviljat har Finland via EU:s civilskyddsmekanism hittills sänt civil hjälp till Ukraina och närområdena till ett värde av mer än två miljoner euro.

Materialhjälpen har bland annat omfattat nödinkvartering, ambulanser, släckningsbilar, förnödenheter för räddningsväsendet, läkemedel och medicinsk utrustning. Genom olika donationer har organisationer, företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen gjort det möjligt att erbjuda materialhjälp. 

- Ända sedan första dagen av kriget i Ukraina har finländarna visat stor vilja att hjälpa. Den oro som Rysslands invasion väckte omvandlades genast till handling. Det har varit fint att se att finländska aktörer vill hjälpa. Jag riktar ett stort tack till alla som hittills har deltagit i hjälpen, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Ukraina kommer att behöva hjälp under lång tid framöver

Den pågående biståndsinsatsen är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under lång tid. Inrikesministeriet samordnar donationerna från företag, organisationer och den offentliga förvaltningen i Finland. Det effektivaste sättet att hjälpa för privatpersoner är att donera pengar till biståndsorganisationer. Donerade varor och förnödenheter levereras till dem som behöver hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och i samarbete med ansvariga myndigheter i Ukraina. Europeiska kommissionen samordnar det bistånd som ges via civilskyddsmekanismen. På så sätt säkerställs att donationernas väg kan följas och att de säkert når fram.

I fråga om civila förnödenheter behöver Ukraina för närvarande mest mat (torrskaffningsmedel och färdiga måltidsförpackningar), bränsle och reservkraftsanordningar. Dessutom råder det brist på bland annat medicinsk utrustning, utrustning för räddningsväsendet, informations- och kommunikationsutrustning och utsäde. Behoven förändras hela tiden.  

Mer information:

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 227, pekka.tiainen@govsec.fi

Pauliina Eskola, direktör för internationella ärenden, tfn 0295 488 263, pauliina.eskola@govsec.fi

Uusimmat

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 5.12.2023 18:50
Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56