Takaisin

Sisäministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään vuodelle 2023 huomattavaa lisäystä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.35
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 2,274 miljardia euroa. Summa on noin 689 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lisäyksen taustalla ovat erityisesti Venäjän hyökkäyssodan takia kevään kehyspäätöksessä tehdyt huomattavat lisäykset sisäiseen turvallisuuteen ja varautumiseen.

Valtioneuvosto antoi vuoden 2023 talousarvioesityksensä eduskunnalle 19. syyskuuta.

- Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän hyökkäyssodan alettua. Ensi vuoden budjetissa jatkamme merkittäviä panostuksiamme Suomen sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi ja Ukrainasta sotaa pakenevien auttamiseksi, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Poliisin toiminnan taso turvataan

Poliisille esitetään vuoden 2023 talousarviossa yhteensä 854 miljoonaa euroa. Hallitus esittää poliisille noin 17,5 miljoonan euron lisäystä toiminnan tason säilyttämiseen nykyisellä tasolla (7 500 henkilötyövuotta) ja 7,76 miljoonaa euroa ICT -suorituskyvyn ylläpitoon ja modernisointiin. Näiden lisäysten arvioidaan yhdessä kevään kehyspäätöksen mukaisen 9 miljoonan euron lisäyksen kanssa mahdollistavan sen, että poliisi välttyisi tässä vaiheessa jyrkiltä henkilöstöön kohdistuvilta sopeuttamistoimilta.

- Olemme tällä hallituskaudella nostaneet poliisien määrän 7 500 poliisiin. Tästä tasosta pidetään kiinni ensi vuonnakin. Haluamme taata turvallisen arjen kaikkialla Suomessa. Poliisin toiminta pitää turvata myös tuleville vuosille nostamalla rahoitusta pitkäjänteisesti ja samaan aikaan etsimällä muitakin keinoja poliisin talouden vakauttamiseksi, sanoo ministeri Mikkonen.

Talousarvioesitykseen sisältyvät myös hallituksen muut lisäykset poliisille:

  • seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus 0,854 miljoonaa euroa,
  • lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen virka-avun maksuttomuuden kompensointi 0,332 miljoonaa euroa,
  • lapsiin kohdistuvien rikosten kiireellinen käsittely 0,565 miljoonaa euroa sekä
  • lähestymiskiellon tehostaminen 0,285 miljoonaa euroa.

Suojelupoliisin resursseja ja suorituskykyä vahvistetaan kehyspäätöksen mukaisesti vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Pelastajia on koulutettava tulevina vuosina merkittävästi lisää

Vuoteen 2030 mennessä arvioidaan tarvittavan 1000 pelastajaa enemmän nykyiseen koulutusmäärään verrattuna, jotta turvallisuuden kannalta välttämättömät pelastuspalvelut voidaan taata jatkossakin. Tämä tarkoittaa pelastajakoulutuksen kaksinkertaistamista vuodesta 2024 lähtien vuoteen 2030. Koulutuspaikkojen lisääminen edellyttää henkilöstövoimavaroja suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin. Hallitus esittää Pelastusopistolle 0,6 miljoonan euron lisäystä pelastajakoulutettavien määrän lisäyksen suunnitteluun.

- Valmistaudumme ensi vuonna pelastajien koulutusmäärien kaksinkertaistamiseen vuodesta 2024 alkaen. Pelastajapulaa ei voida ratkaista ilman koulutusmäärien nostamista. Pelastuspalvelut on säilytettävä arjen turvallisuuden lähipalveluina jatkossakin, sanoo ministeri Krista Mikkonen.

Pelastustoimen ja varautumisen valtakunnallisiin johtamisjärjestelyihin sekä suorituskyvyn turvaamiseen esitetään 0,88 miljoonaa euroa ja pelastajatutkintojen sisällölliseen kehittämiseen pientä 0,08 miljoonan euron lisäystä.

Hätäkeskuslaitokselle esitetään kehyspäätöksen mukaisesti 2,35 miljoonaa euroa hätäviestijärjestelmän uudistamisprojektiin hätäkeskustoiminnan kyberturvallisuuden ja toimintavarmuuden parantamiseksi.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan

Rajavartiolaitokselle esitetään kehyksen mukaista 30 miljoonan euron lisäystä kriittisten suorituskykyjen ja kriisinsietokyvyn nostamiseksi. Tällä vahvistetaan kykyä rajaturvallisuuden ylläpitämiseen, alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen ja laajan maahantulon hallintaan. Rajavartiolaitoksen kyberkyvykkyyteen panostetaan 1,7 miljoonan euron lisäyksellä. Rajavartiolaitokselle esitetään lisäksi 163 miljoonan euron määrärahaa kahden uuden valvontalentokoneen hankintaan.

Pakolaisuuden arvioidaan jatkuvan

Ukrainasta paenneiden maahantulon ja vastaanottotoiminnan rahoittamiseen esitetään vuodelle 2023 kevään kehyspäätöksen mukaisesti 458 miljoonaa euroa ja Maahanmuuttovirastolle 6,142 miljoonan euron lisäystä sekä 1 miljoonan euron määrärahaa ICT-kehittämiseen lupakäsittelyn nopeuttamiseksi ja automaation lisäämiseksi.

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, kati.korpi@govsec.fi
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt) 

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
viestinnän erityisasiantuntija Ansa Jokiranta Kolumni
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18