Tillbaka

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås en betydande anslagsökning för 2023

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.35
Pressmeddelande

I budgeten för 2023 föreslår regeringen sammanlagt cirka 2,274 miljarder euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. Det är cirka 689 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Bakgrunden till höjningen är i synnerhet vårens rambeslut om betydande ökade satsningar på den inre säkerheten och beredskapen till följd av Rysslands invasion.

Statsrådet lämnade sin budgetproposition för 2023 till riksdagen den 19 september.

- Finlands säkerhetsmiljö har förändrats efter att Rysslands anfallskrig började. I nästa års budget fortsätter vi att göra betydande satsningar på att stärka Finlands inre säkerhet och på att hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Nivån på polisens verksamhet tryggas

I budgeten för 2023 föreslås sammanlagt 854 miljoner euro till polisen. Regeringen föreslår att polisen får ett tillägg på cirka 17,5 miljoner euro för upprätthållande av nivån på verksamheten på den nuvarande nivån (7 500 årsverken) och 7,76 miljoner euro för underhåll och modernisering av IKT-prestandan. Dessa tillägg beräknas tillsammans med tillägget på 9 miljoner euro enligt vårens rambeslut göra det möjligt att kraftiga anpassningsåtgärder som gäller personalen inte i detta skede behövs inom polisen.

- Under denna regeringsperiod har vi höjt antalet poliser till 7 500. Denna nivå håller vi fast vid även nästa år. Vi vill garantera en trygg vardag överallt i Finland. Polisens verksamhet måste tryggas också under de kommande åren genom att finansieringen höjs långsiktigt och genom att vi samtidigt söker även andra sätt att stabilisera polisens ekonomi, säger minister Mikkonen.

I budgetpropositionen ingår också regeringens andra tilläggsanslag till polisen:

  • en totalreform av lagstiftningen om sexualbrott 0,854 miljoner euro,
  • kompensation för kostnaderna för avgiftsfri handräckning inom barnskyddet och socialjouren 0,332 miljoner euro,
  • brådskande behandling av brott mot barn 0,565 miljoner euro och
  • effektivisering av besöksförbudet 0,285 miljoner euro.

Skyddspolisens resurser och kapacitet stärks i enlighet med rambeslutet så att de motsvarar de förändringar som skett i omvärlden.

Nödvändigt att utbilda betydligt fler räddare under de kommande åren

Bedömningen är att det behövs 1 000 räddare mer än den nuvarande utbildningsmängden före 2030 för att också i framtiden kunna garantera de räddningstjänster som är nödvändiga för säkerheten. Det betyder att antalet räddare som utbildas behöver fördubblas från 2024 till 2030. Ökningen av antalet utbildningsplatser förutsätter personalresurser för planeringen och undervisningsarrangemangen. Regeringen föreslår att Räddningsinstitutet får ett tillägg på 0,6 miljoner euro för planering av en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning.

- Nästa år förbereder vi oss på att fördubbla antalet utbildningar för räddare från och med 2024. Bristen på räddare kan inte lösas utan att utbildningsvolymen ökas. Räddningstjänsterna ska även i fortsättningen vara en närtjänst som tryggar säkerheten i vardagen, säger minister Krista Mikkonen.

För riksomfattande ledningsarrangemang inom räddningsväsendet och beredskapen samt för tryggande av prestationsförmågan föreslås 0,88 miljoner euro och för den innehållsmässiga utvecklingen av räddningsmannaexamen ett tillägg på 0,08 miljoner euro.

Till Nödcentralsverket föreslås i enlighet med rambeslutet 2,35 miljoner euro för projektet för att reformera systemet för nödmeddelanden i syfte att förbättra cybersäkerheten och funktionssäkerheten i nödcentralsverksamheten.

Gränssäkerheten stärks

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås i enlighet med ramen ett tillägg på 30 miljoner euro för att höja de kritiska prestationsförmågorna och kriståligheten. Därigenom förstärks möjligheten att upprätthålla gränssäkerheten, trygga den territoriella integriteten och hantera omfattande invandring. Satsningar på Gränsbevakningsväsendets cyberförmåga görs genom ett tillägg på 1,7 miljoner euro. Det föreslås dessutom att Gränsbevakningsväsendet får ett anslag på 163 miljoner euro för anskaffning av två nya spaningsflygplan.

Det beräknas att flyktingar anländer också framöver

För finansiering av inresa och mottagande av personer som flytt från Ukraina föreslås i enlighet med vårens rambeslut 458 miljoner euro för 2023 och till Migrationsverket ett tilläggsanslag på 6,142 miljoner euro samt ett anslag på 1 miljon euro för IKT-utveckling för att påskynda behandlingen av tillstånd och för att öka automatiseringen.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, kati.korpi@govsec.fi
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern) 

Det senaste