Takaisin

Sisäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta toimintakyvyn turvaamiseen, talouden elvytystoimiin ja koronapandemian kustannuksiin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2020 21.51
Tiedote 55/2020

Hallitus neuvotteli vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä tiistaina 2. kesäkuuta. Lisätalousarvioesityksessä esitetään, että poliisin ja Rajavartiolaitoksen operatiivista toimintakykyä turvataan 10 ja 5 milj. euron suuruisilla määrärahalisäyksillä. Hätäkeskuslaitokselle esitetään 1,2 milj. euron lisäystä Erica-järjestelmän ja ELS-järjestelmän ylläpitoon sekä muuhun kehittämiseen. Lisäksi Maahanmuuttovirastolle esitetään ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän resurssien turvaamiseen 0,052 milj. lisäystä.

Tukea talouden elvytystoimenpiteisiin ja hiilijalanjäljen pienentämiseen 

Sisäministeriö on sitoutunut pienentämään hallinnonalansa hiilijalanjälkeä kestävän kehityksen sitoumuksensa mukaisesti. Hallinnonalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja talouden elvyttämiseksi esitetään 0,8 milj. euroa hybridi-autojen latauspisteiden rakentamiseen poliisiasemille sekä valtakunnallisille poliisiyksiköille. Rajavartiolaitokselle esitetään 10 milj. euroa maa- ja merirajojen teknisen valvontajärjestelmän uudistamiseen sekä 5 milj. euroa kahden uuden ulkovartiolaivan suunnitteluun. 

- Hallitus haluaa varmistaa, että sisäisen turvallisuuden toimijoilla on riittävät voimavarat toimintakykynsä turvaamiseen. Osana talouden elvytystoimenpiteitä edistämme myös hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalista Suomesta, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Lisärahaa koronaviruspandemian kustannuksiin 

Lisätalousarvioehdotuksessa on huomioitu koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi pystytetyn Uudenmaan maakunnan sulusta aiheutuva 1 milj. euron lisäys poliisille. Rajavartiolaitokselle esitetään 2 milj. euroa sisärajavalvonnan aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin. 

Hallituksen neljäs lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle perjantaina 5. kesäkuuta.

Lisätietoja: 
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, kati.korpi@intermin.fi 
ministeri Ohisalon erityisavustaja Jussi Pyykkönen, p. 044 023 9149, jussi.pyykkonen@intermin.fi

Uusimmat