Tillbaka

Tilläggsfinansiering till inrikesministeriets förvaltningsområde för att trygga funktionsförmågan, för ekonomiska stimulansåtgärder och för kostnader för coronapandemin

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 21.51
Pressmeddelande 55/2020

Tisdagen den 2 juni förhandlade regeringen om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att polisens och Gränsbevakningsväsendets operativa funktionsförmåga tryggas genom anslagsökningar på 10 och 5 miljoner euro.

Till Nödcentralsverket föreslås ett tillägg på 1,2 miljoner euro för underhåll och annan utveckling av Erica-systemet och ELS-systemet. Det föreslås dessutom att Migrationsverket anvisas ett tillägg på 0,052 miljoner euro för att trygga resurserna för hjälpsystemet för offer för människohandel. 

Stöd för ekonomiska stimulansåtgärder och minskning av klimatavtrycket 

Inrikesministeriet har i enlighet med sitt åtagande för hållbar utveckling förbundit sig att minska koldioxidavtrycket inom sitt förvaltningsområde. För att minska klimatavtrycket inom förvaltningsområdet och stimulera ekonomin föreslås 0,8 miljoner euro för uppförande av laddstationer för hybridbilar på polisstationer och vid riksomfattande polisenheter. Till Gränsbevakningsväsendet föreslås 10 miljoner euro för modernisering av det tekniska övervakningssystemet för land- och sjögränserna och 5 miljoner euro för planering av två nya utsjöbevakningsfartyg. 

- Regeringen vill se till att aktörerna inom den inre säkerheten har tillräckliga resurser för att trygga sin funktionsförmåga. Som en del av de ekonomiska stimulansåtgärderna främjar vi också regeringsprogrammets mål om ett klimatneutralt Finland, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Tilläggspengar för kostnader för coronaviruspandemin 

I tilläggsbudgetpropositionen har beaktats det tillägg på 1 miljon euro till polisen som följer av att gränsen till landskapet Nyland stängdes för att förhindra spridningen av coronaviruspandemin. Till Gränsbevakningsväsendet föreslås 2 miljoner euro för extra kostnader för gränskontrollen vid de inre gränserna. 

Avsikten är att regeringens fjärde tilläggsbudgetproposition lämnas till riksdagen fredagen den 5 juni.

Ytterligare information: 

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, kati.korpi@intermin.fi 
Jussi Pyykkönen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 044 023 9149, jussi.pyykkonen@intermin.fi

Det senaste