Takaisin

Sisäministeriön hallinnonalalle esitetään lähes 100 miljoonan euron lisäystä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2021 13.38
Tiedote 138/2021

Valtion vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle esitetään yhteensä 99,7 miljoonan euron nettomääräistä lisäystä. Rajavartiolaitoksen uusien ulkovartiolaivojen hankintaan esitetään 65 miljoonaa euroa, poliisin toiminnan turvaamiseen 30 miljoonaa euroa ja koronapandemiasta ja sisärajavalvonnasta aiheutuviin hallinnonalan menoihin 10,38 miljoonaa euroa.

Vähennyksiä puolestaan esitetään rahastomomentille sekä maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin yhteensä noin -9,54 miljoonaa euroa. 

Poliisin toiminta turvataan 30 miljoonan euron lisäyksellä

Poliisin määrärahatilanne on osoittautunut vuonna 2021 erittäin tiukaksi. Poliisille esitettävä 30 miljoonan euron lisäys turvaa poliisin rahoituksen riittävyyden vuonna 2021 ja mahdollistaa sen, ettei poliisin tarvitse käynnistää henkilötyövuosien määrään kohdistuvia sopeuttamistoimia vuonna 2022. 

Poliisille esitetään myös korruptiorikollisuuden paljastamiseen ja tutkinnan tukemisen tehostamiseen 0,21 miljoonan euron lisäystä sekä tietoverkkorikollisuuden torjuntakyvyn vahvistamiseen 0,4 miljoonan euron lisäystä. 

Rajavartiolaitokselle hankitaan kaksi uutta ulkovartiolaivaa

Rajavartiolaitokselle esitetään 65 miljoonan euron lisämäärärahaa kahden uuden Turva-luokan ulkovartiolaivan hankintaan. Uusilla laivoilla korvataan kolme vanhaa laivaa. Aikaisemmin myönnetty tilausvaltuus ja määräraha eivät riitä uusien ulkovartiolaivojen hankintaan. Lisäystarve johtuu muun muassa pandemian aiheuttamasta raaka-aineiden ja laivakomponenttien markkinahintojen noususta.

Kalajoen maastopalosta aiheutuneet menot katetaan

Kalajoen Raution kylällä ollutta suurta maastopaloa sammutettiin heinä–elokuussa runsaan kahden viikon ajan. Kalajoen maastopalon sammutustyöhön osallistui pelastushenkilöstöä ja -kalustoa laajasti kaikilta Suomen 22 pelastustoimen alueelta. Jokilaaksojen pelastuslaitos joutui myös varautumaan evakuointeihin palon aikana. Palosta aiheutui Jokilaaksojen pelastuslaitokselle merkittäviä ennakoimattomia kuluja, joiden kattamiseksi esitetään 1,6 miljoonan euron lisäystä.

Koronapandemia ja sisärajavalvonta kasvattivat menoja

Koronapandemiasta on aiheutunut hallinnonalalle lisämenoja. Hallinnonalalle esitetään koronaviruksen torjunnasta ja varautumisesta aiheutuvina lisäyksinä yhteensä 6,98 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitos jatkoi rajavalvontaa sisärajoilla 26.7.2021 asti. Sisärajavalvonnasta aiheutuneisiin kustannuksiin esitetään 3,4 miljoonan euron lisäystä. 

Vuoden 2021 neljäs lisätalousarvioesitys annettiin eduskunnalle torstaina 4. marraskuuta.

Lisätietoja:
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
ministeri Ohisalon erityisavustaja Heikki Sairanen, p. 050 456 4662

Uusimmat