Tillbaka

Inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås få ett tillägg på nästan 100 miljoner euro

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 13.38
Pressmeddelande 138/2021

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett nettotillägg på sammanlagt 99,7 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. För anskaffning av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg föreslås 65 miljoner euro, för tryggande av polisens verksamhet 30 miljoner euro och för förvaltningsområdets utgifter till följd av coronapandemin och gränskontrollen vid de inre gränserna 10,38 miljoner euro. 

Minskningar på sammanlagt cirka 9,54 miljoner euro föreslås under momentet för fonder och i utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning. 

Polisens verksamhet tryggas genom ett tillägg på 30 miljoner euro

Polisens anslagssituation har visat sig vara mycket stram 2021. Det tillägg på 30 miljoner euro som föreslås för polisen tryggar en tillräcklig finansiering för polisen 2021 och gör det möjligt för polisen att inte 2022 behöva inleda anpassningsåtgärder som gäller antalet årsverken. 

För polisen föreslås också ett tillägg på 0,21 miljoner euro för att effektivisera avslöjandet och stödja utredningen av korruptionsbrottslighet samt ett tillägg på 0,4 miljoner euro för att stärka förmågan att bekämpa IT-relaterad brottslighet. 

Två nya utsjöbevakningsfartyg skaffas till Gränsbevakningsväsendet

För Gränsbevakningsväsendet föreslås ett tilläggsanslag på 65 miljoner euro för anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg i Turva-klassen. De nya fartygen ersätter tre gamla fartyg. Den beställningsfullmakt och det anslag som beviljats tidigare räcker inte till för anskaffning av fartygen. Det ökade behovet beror bland annat på att marknadspriserna på råvaror och fartygskomponenter har stigit till följd av pandemin.

Utgifterna för markbränder i Kalajoki täcks

Släckningsarbetet i samband med den stora markbranden i byn Rautio i Kalajoki pågick i drygt två veckor i juli–augusti. I släckningsarbetet deltog räddningspersonal och räddningsmateriel från alla Finlands 22 räddningsområden på bred bas. Älvdalarnas räddningsverk var också tvunget att förbereda sig på evakueringar under branden. Branden medförde betydande oförutsedda kostnader för Älvdalarnas räddningsverk. Det föreslås ett tillägg på 1,6 miljoner euro för att täcka kostnaderna.

Coronapandemin och kontrollen vid de inre gränserna ökade utgifterna

Coronapandemin har medfört extra utgifter för förvaltningsområdet, som föreslås få tillägg på sammanlagt 6,98 miljoner euro som föranleds av bekämpning av och beredskap inför coronaviruset. Gränsbevakningsväsendet fortsatte gränskontrollen vid de inre gränserna fram till den 26 juli 2021. För de kostnader som föranleddes av gränskontrollen vid de inre gränserna föreslås ett tillägg på 3,4 miljoner euro. 

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 lämnades till riksdagen torsdagen den 4 november.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Heikki Sairanen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 456 4662

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00