Takaisin

Materiaalista hätäapua toimitettu Ukrainaan kaksi vuotta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2024 13.52
Tiedote

Venäjän brutaalin, koko Ukrainaa vastaan suunnatun hyökkäyssodan alkamisen toista vuosipäivää vietetään tällä viikolla, 24. helmikuuta 2024. Yksi vuosipäivä oli kuitenkin jo viime viikolla 15.2., jolloin tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta siitä, kun EU:n pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin Ukrainan avunpyynnön seurauksena.

Suomi kolmanneksi aktiivisin avun tarjoaja

Kahden vuoden aikana Ukraina on pyytänyt apua 182 kertaa ja niiden seurauksena Euroopan maat ovat tehneet pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainalle kaikkiaan 3 381 avuntarjousta. Suomi on ollut kolmanneksi aktiivisin avun tarjoaja 276 avuntarjouksellaan. 

Sisäministeriö koordinoi materiaalisen hätäavun antamista Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Toimitettavan avun kirjo on laaja ja kattaa käytännössä kaiken muun paitsi puolustustarvikeavun. Suomi on lähettänyt Ukrainaan jo lähes 300 rekkalastillista materiaaliapua sisältäen mm. suuria määriä energiasektorin, terveydenhuollon sekä pelastustoimen apua.

Materiaalisella hätäavulla tuetaan Ukrainan resilienssiä ylläpitämällä Ukrainan viranomaisten ja yhteiskunnan toimintakykyä, sekä vähentämällä Venäjän iskujen vaikutuksia. 

-   Tuen antaminen on tärkeää, sillä se on nopea ja tehokas keino muun muassa tuhotun energiainfrastruktuurin korjaamiseen tai sodasta aiheutuvien terveydenhuollon puutteiden nopeaan täyttämiseen. Myös sisäministeriössä priorisoimme Ukrainan tukemista, kertoo sisäministeri Mari Rantanen

Suomi jatkaa aktiivista hätäavun toimittamista Ukrainaan 

Viimeisimpänä Suomi on toimittanut Ukrainaan muuntajia, generaattoreita, sähköverkon komponentteja, suurikokoisen vesisäiliön, muonapakkauksia, lastensairaalatarvikkeita, infuusiopumppuja, apuvälineitä sekä muita erilaisia sairaalatarvikkeita. Ukrainan avuntarpeet jatkuvat suurina ja koko yhteiskuntaa läpileikkaavina myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi Suomen on kumppaneidensa ja liittolaistensa kanssa jatkettava aktiivista avun toimittamista Ukrainaan. 

Ukraina tarvitsee tukea yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja kriittisen infrastruktuurinsa ylläpitoon. Energiasektorilla tarpeina ovat mm. muuntajat, generaattorit, lämmityslaitteet sekä energiainfrastruktuuria suojaavat tarvikkeet, kuten kivikorit ja hiekkasäkit. Vesihuollon ylläpitoon tarvitaan veden puhdistukseen liittyviä laitteita ja tarvikkeita. Myös tie- ja tietoliikenneinfrastruktuurin ylläpitoon tarvitaan tukea, tiesuolasta ja ICT-laitteista lähtien. 

Pelastustoimessa tarpeena ovat ajoneuvokaluston ja pelastajien tarvikkeiden lisäksi tuki humanitaariseen miinanraivaukseen, sekä CBRN-uhkiin varautumiseen liittyen. Terveydenhuollossa lääkkeet, erilaiset hoitotarvikkeet ja -laitteet, sekä apuvälineet ovat keskeisiä tarpeita.  

Suomesta EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta lähtenyt apu

Lähes 300 avustusrekan lisäksi Ukrainaan on lähtenyt yhteensä 76 ajoneuvoa, esimerkiksi pelastustoimen ajoneuvoja ja linja-autoja. Materiaaliavun rahallinen arvo on noin 20 miljoonaa euroa, perustuen pitkälti materiaalien poistohintoihin. 

Materiaalista hätäapua on toimitettu Ukrainaan kaksi vuotta. Yhteensä on lähetetty lähes 300 rekkalastillista materiaaliapua. Kiitämme kaikkia tähän asti lahjoituksia tehneitä!

- Suuri osa lähetetystä materiaaliavusta on lahjoituksia yhteiskunnan eri sektoreilta. Kiitämme kaikkia lahjoituksia tehneitä yrityksiä, virastoja, kuntia, hyvinvointialueita, järjestöjä ja muita toimijoita, kertoo asiantuntija Heikki Honkanen sisäministeriöstä. 

Materiaalisen hätäavun lisäksi pelastuspalvelumekanismin kautta on annettu myös mekanismin toimintaa tukevaa asiantuntija-apua Ukrainan naapurimaihin sekä vastaanotettu Ukrainasta evakuoituja sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Ukrainan tukeminen on pitkäjänteinen ja monitahoinen prosessi, jonka ei odoteta loppuvan lähiaikoina.

Lisätiedot:
asiantuntija Heikki Honkanen, p. 0295 488 565, etunimi.sukunimi@gov.fi