Tillbaka

Ukraina har fått materiell nödhjälp i två års tid

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2024 13.52
Pressmeddelande

Denna vecka den 24 februari 2024 är det den andra årsdagen av Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. I förra veckan den 15 februari var det en annan årsdag: då hade det gått exakt två år sedan EU:s civilskyddsmekanism aktiverades till följd av Ukrainas begäran om bistånd.

Finland bidragit tredje mest aktivt med bistånd

Under de senaste två åren har Ukraina begärt bistånd 182 gånger, och de europeiska länderna har besvarat landets begäranden med sammanlagt 3 381 anbud via EU:s civilskyddsmekanism. Finland har varit den tredje mest aktiva biståndsgivaren med 276 anbud.

Inrikesministeriet samordnar lämnandet av materiell nödhjälp till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. Nödhjälpen omfattar många olika former av bistånd, i praktiken allt förutom försvarsmateriel. Finland har skickat närmare 300 långtradare med materiellt bistånd till Ukraina. Där har ingått bland annat stora mängder bistånd till energisektorn, hälso- och sjukvården och räddningsväsendet.

Syftet med materiell nödhjälp är att stärka Ukrainas resiliens genom att upprätthålla de ukrainska myndigheternas och det ukrainska samhällets funktionsförmåga och genom att lindra effekterna av Rysslands attacker.

– Att bidra med bistånd är viktigt, eftersom det är ett snabbt och effektivt sätt att bland annat reparera förstörd energiinfrastruktur eller avhjälpa brister inom hälso- och sjukvården till följd av kriget. Också vid inrikesministeriet prioriterar vi stödet till Ukraina, berättar inrikesminister Mari Rantanen.

Finland fortsätter att aktivt leverera nödhjälp till Ukraina

Senast har Finland levererat transformatorer, generatorer, elnätskomponenter, en stor vattencistern, matpaket, förnödenheter till barnsjukhus, infusionspumpar, hjälpmedel och andra sjukhusförnödenheter till Ukraina. Ukrainas behov av bistånd är och förblir stort, och det omfattar hela samhället. Därför måste Finland tillsammans med sina partner och allierade fortsätta att aktivt leverera bistånd till landet.

Ukraina behöver stöd för att upprätthålla samhällets kritiska funktioner och infrastruktur. Inom energisektorn behövs bland annat transformatorer, generatorer, uppvärmningsanordningar och utrustning för att skydda energiinfrastrukturen, till exempel stenkorgar och sandsäckar. För vattentjänsterna behövs det anordningar och utrustning för vattenrening. För underhåll av infrastrukturen för trafik och datakommunikation behövs bistånd bland annat i form av vägsalt och IKT-utrustning.

Inom räddningsväsendet behövs förutom fordonsmateriel och räddningsutrustning också stöd för humanitär minröjning och för beredskap för CBRN-hot. Inom hälso- och sjukvården behövs i synnerhet läkemedel, behandlingsutrustning och hjälpmedel.

Bistånd som Finland har lämnat via EU:s civilskyddsmekanism

Utöver de närmare 300 långtradarna med materiellt bistånd har Finland också skickat sammanlagt 76 fordon, till exempel räddningsfordon och bussar, till Ukraina. Det materiella biståndets värde uppgår till cirka 20 miljoner euro, beräknat huvudsakligen utifrån materialets avskrivningspris.

Ukraina har fått materiell nödhjälp i två års tid. Totalt har det skickats närmare 300 långtradare med materiellt bistånd. Vi tackar alla som hittills donerat!

– En stor del av det materiella biståndet är donationer från olika samhällssektorer. Vi tackar alla företag, ämbetsverk, kommuner, välfärdsområden, organisationer och andra aktörer för deras donationer, säger Heikki Honkanen, som är sakkunnig vid inrikesministeriet.

Genom civilskyddsmekanismen har man gett förutom materiell nödhjälp också experthjälp till Ukrainas grannländer för att stödja mekanismens funktion. Dessutom har man tagit emot patienter som evakuerats från Ukraina och som behöver sjukvård. Stödet till Ukraina är en långsiktig process med många dimensioner som inte väntas vara över inom den närmaste framtiden.

Mer information:
Heikki Honkanen, sakkunnig, tfn 0295 488 565, fornamn.efternamn@gov.fi
 

Det senaste