Takaisin

Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen

Julkaisuajankohta 30.9.2022 13.58
Tiedote
Öljytynnyri

Valtion tuki öljylämmityksestä luopumiselle on lisännyt voimakkaasti pientalojen öljylämmityslaitteistojen vaihtamista muihin ilmastoystävällisempiin lämmitysvaihtoehtoihin. Lisäksi öljylämmitysremontteihin kannustetaan korotetulla kotitalousvähennyksellä.

Ohjeet lämmitysöljysäiliön käytöstä poistamiseen:

  1. Tyhjennytä ja puhdistuta säiliö öljystä ja öljyisestä jätteestä. Tyhjennyksessä ja puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää riittävän ammattitaitoista henkilöstöä, esimerkiksi Tukesin hyväksymää tarkastusliikettä. Pyydä pöytäkirja säiliön käytöstä poistamisesta. Pöytäkirja osoittaa, että öljysäiliön poisto on suoritettu asianmukaisesti.
  2. Tarkastusliike yleensä lähettää suoraan pöytäkirjan säiliön käytöstä poistosta pelastuslaitokselle, minkä perusteella säiliörekisteriä päivitetään.
  3. Tulppaa säiliön täyttöputki tai estä muulla tavoin säiliön käyttö.
  4. Varmista kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä öljysäiliön poistamiseen liittyvät velvoitteet ja ota tarvittaessa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edustajaan. Esimerkiksi jos maanalaista säiliötä ei voida purkaa, ympäristöviranomainen voi antaa luvan sen maahan jättämiseen tarkastettuna ja puhdistettuna.
Etelä-Savo

Uusimmat