Hyppää sisältöön

Uutiset ja tiedotteet

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla
Vuoden 2019 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa, pelastustoimea ja siviilikriisinhallintaa koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.
Tiedote Pelastustoimi, 20.12.2018 11:19
Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2019
Tasavallan presidentti vahvisti nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset 5. joulukuuta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2019.
Tiedote Pelastustoimi, 5.12.2018 11:11
Pelastuslakiin tehdään maakunta- ja aluehallintouudistuksen vaatimat muutokset
Pelastuslakiin tehdään maakuntauudistuksen sekä valtion aluehallintouudistuksen vaatimat muutokset. Hallituksen esitysluonnos pelastuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta annettiin eduskunnalle 22. marraskuuta.
Tiedote Pelastustoimi, 22.11.2018 13:44
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto nestemäisten kemikaalien valutuskourulle
Palosuojelurahaston (PSR) vuoden 2018 innovaatiopalkinnon sai paloesimies Jarno Joensuu nestemäisten kemikaalien valutuskourun kehittämisestä. Valutuskouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa nestemäisten aineiden kuljetukseen käytettävän säiliön tyhjentämistä onnettomuustilanteessa.
Tiedote Pelastustoimi, 22.11.2018 10:35

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 27.11.2021 - 03.12.2021
Joulupata keräys Pelastuarmeija 15.12.2021 - 24.12.2021