Takaisin

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 13.49
Tiedote 173/2021

Vuoden 2022 alussa tulee voimaan laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät ovat koottu tähän tiedotteeseen.

Arpajaislain uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa rahapelihaittojen torjuntaa

Rahapelaamista säätelevää arpajaislaki uudistuu. Uudistuksen keskiössä on rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021. Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Poliisin maksuihin muutoksia: passin hinta laskee, muiden lupien hinta pysyy ennallaan tai nousee

Poliisin lupamaksuihin on tulossa muutoksia vuodelle 2022. Passin hinta laskee, mutta muiden lupien hinnat pääosin nousevat. Henkilökorttien hinnat pysyvät ennallaan. Muutosten taustalla on lupien kustannusvastaavuus. Lain mukaan luvista perittävien maksujen tulee vastata lupien myöntämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Vastaanottolaki muuttuu vuoden alusta

Vastaanottolakia muutetaan niin, että Maahanmuuttovirastolle keskitetään vastuu valmiussuunnittelusta, joka koskee vastaanottopalveluiden järjestämistä laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Muutos parantaa varautumista suuriin maahantulijamääriin ja selkeyttää viranomaisten työnjakoa. Laki tulee voimaan 1.1.2022. 

Maahanmuuttoviraston maksut vuonna 2022

Osaan Maahanmuuttoviraston maksullisista suoritteista tehdään maltillisia hintamuutoksia vuoden 2022 alussa. Oleskelulupahakemusten ja kansalaisuusilmoitusten käsittelymaksut laskevat hieman. Joidenkin paperisten hakemusten käsittelymaksut nousevat.

Maksujen lähtökohtana on, että ne vastaavat hakemusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia Maahanmuuttovirastossa. Sähköiset hakemukset Maahanmuuttovirasto voi käsitellä pienemmin kustannuksin. Sähköinen asiointi on myös asiakkaalle helpompaa. Lupamaksuilla halutaankin kannustaa hakijoita yhä enenevissä määrin siirtymään sähköiseen asiointiin.

Vapaaehtoisen paluun tukeen ei muutoksia            

Vapaaehtoisen paluun tukeen ei tule muutoksia vuosiin 2020–2021 verrattuna. Uusi asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa kaksi vuotta vuoden 2023 loppuun.

Vapaaehtoisen paluun tuki voi kattaa paluumatkan kustannukset ja taloudellisen tuen, jonka avulla palaaja voi aloittaa elämänsä uudelleen kotimaassaan. Tuki voi olla rahaa tai hyödyketukea. Hyödyketuki tarkoittaa erilaisia tarvikkeita tai palveluja esimerkiksi pienyrityksen käynnistämiseksi tai koulutuspaikan hankkimiseksi.

Suomi vastaanottaa 1500 kiintiöpakolaista

Afganistanin tilanteesta johtuen Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrä nousee ensi vuonna 1050 henkilöstä 1500 henkilöön. Eduskunta päätti pakolaiskiintiöstä lopullisesti valtion vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokas tapa auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä sekä tukea maita, jotka isännöivät suuria pakolaisyhteisöjä. Suomen viranomaiset valitsevat Suomeen otettavat pakolaiset UNHCR:n esityksestä. Tulijoiden suojelun tarve ja kotoutumisen edellytykset arvioidaan jo ennen heidän tuloaan Suomeen.

Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen maksuihin muutoksia vuonna 2022

Sisäministeriö on antanut asetukset Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2022.

Lisätietoja: 

valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 0295 488 526, akseli.koskela@govsec.fi  
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, jukka.tukia@govsec.fi
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, elina.rydman@govsec.fi (arpajaislaki)
Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, p. 0295 488 662, johanna.kari@govsec.fi (poliisin maksut)
erityisasiantuntija Mari Helenius, p. 0295 488 214, mari.helenius@govsec.fi (vastaanottolain muutos)
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, iikka.saunamaki@govsec.fi 
(Maahanmuuttoviraston maksut, pakolaiskiintiö)
erityisasiantuntija Roope Jokinen, p. 0295 488 362, roope.jokinen@govsec.fi
(vapaaehtoisen paluun tuki)
johtava asiantuntija Tanja Ulvinen, p. 0295 488 696, tanja.ulvinen@govsec.fi (Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen maksut)

Uusimmat