Takaisin

Nuohousuudistus on sujunut ennakoidusti – nuohouksen hinnoissa, saatavuudessa ja laadussa ei huomattavia muutoksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2022 11.12
Tiedote 5/2022

Sisäministeriö on antanut 22.12.2021 eduskunnan hallintovaliokunnalle kirjallisen selvityksen vuonna 2019 voimaan tulleen nuohousuudistuksen toteutumisesta. Selvityksen mukaan nuohousta koskevaan pelastuslain säätelyyn ei ole tarvetta tehdä muutoksia tällä hetkellä.

Eduskunnalle annettu selvitys perustuu sisäministeriön asettaman nuohousuudistuksen seurantaryhmän havaintoihin ja sisäministeriön Itä-Suomen yliopistolta tilaamaan selvitykseen. Nuohousuudistuksen seurantaryhmän havaintoihin sisältyvät Omakotiliiton jäsenistölleen toteuttaman nuohousuudistuksen seurantakyselyn tulokset vuosilta 2019, 2020 ja 2021.  

Nuohouspalveluja käytetään entiseen tapaan

Nuohouspalveluja on ollut saatavilla riittävästi ja rakennusten omistajat käyttävät palveluja entiseen tapaan. Omakotiliiton vuoden 2021 kyselytuloksien mukaan nuohouksen toteutuminen on vuoden 2019 tasolla. Lisäksi nuohouspalvelujen käyttäjät ovat olleet yleensä tyytyväisiä saamaansa palveluun. 

Nuohouksen hinta on ollut nousussa, mutta muutokset ovat olleet maltillisia, ja hinnat ovat säilyneet kohtuullisena myös taajamien ulkopuolella. Toimialalle on tullut myös uusia yrityksiä ja nuohoojien koulutusmäärät ovat kasvussa.

Kehittämiskohtia löytyy muun muassa dokumentoinnissa ja markkinoinnissa

Säädösmuutosten jälkeen rakennusten nuohoaminen on arvioiden mukaan hieman vähentynyt ja nuohousvälit ovat joissain tapauksissa pidentyneet. Nuohousyritysten toiminnassa on puutteita nuohouspalvelujen markkinoinnissa ja hintojen ilmoittamisessa. Omakotiliiton kyselytulosten mukaan nuohouksen tilaaminen on koettu syksyllä 2021 hieman vaikeammaksi kuin aikaisemmin. 

- Kolmen vuoden aikana nuohouksen hintatietojen saatavuus ennen nuohouksen tilaamista on hieman parantunut, mutta sen osalta on edelleen paljon kehitettävää. Omalta osaltaan nuohouksen tilaaja voi edistää kehitystä tiedustelemalla hintaa aina etukäteen, toteaa talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen Omakotiliitosta.

Myös nuohouksen dokumentointia asiakkaalle tulee edelleen parantaa. Omakotiliiton vuoden 2021 kyselyn vastaajista 39 % kertoi saaneensa nuohoojalta palautetta suullisesti. Suurin osa palautteesta oli tulisijan käyttöön liittyvää ohjeistusta. Joka neljäs vastaaja ei ollut saanut nuohoojalta nuohoustodistusta.

Nuohoojien vikailmoitukset ovat tärkeitä paloturvallisuuden kannalta

Nuohousyritykset ilmoittavat aikaisempaa harvemmin tulisijoissa ja savuhormeissa havaitsemistaan tulipalovaaraa aiheuttavista vioista pelastuslaitoksille. Nuohoojien ilmoitusvelvoite pelastuslaitokselle tulipalovaarasta on saatava toteutumaan nykyistä paremmin. 

Nuohouksesta on viestittävä aktiivisesti, jotta nuohouspalvelujen käyttäjät muistavat tilata nuohouksen säännöllisesti, varmistua nuohouksen hinnasta jo ennen palvelun tilaamista ja edellyttää nuohoustodistusta laskun lisäksi. Nuohousalan tulisi ottaa nykyistä suurempi rooli toimialan kehittämisessä ja nuohouksen toteutumisen edistämisessä, jotta toimialalla toimittaisiin nykyistä yhdenmukaisemmin.

Säädösmuutosten toimeenpano on vielä osittain kesken, koska nuohousyrittäjät ja kiinteistöjen omistajat eivät ole täysin omaksuneet uudenlaisia toimintatapoja piirinuohouksen päätyttyä. Lisäksi nuohousuudistuksen pitkän aikavälin vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä.

Lisätietoja:

yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@govsec.fi
talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen, Omakotiliitto, p.  040 566 8875, katja.keranen@omakotiliitto.fi

Sisäministeriön selvitys nuohousuudistuksen vaikutuksista julkaistaan Valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa (Valto) alkukevään 2022 aikana suomeksi ja ruotsiksi.

10.3. lisätty linkki julkaisuun Sisäministeriön selvitys nuohousuudistuksen toimeenpanosta : Eduskunnalle annettu selvitys

Uusimmat