Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Minister Mikkonen deltar i ett informellt ministermöte om CBRN-hot i Bryssel

Inrikesminister Krista Mikkonen deltar i ett informellt möte mellan EU-ländernas ministrar med ansvar för civil beredskap i Bryssel den 30 maj. Temat för mötet är CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot).
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.5.2023 9:19
Skyddsrums utrustning.

Nio av tio finländare anser att befolkningsskyddet är en nödvändig säkerhetsåtgärd

Enligt rapporten Finländarnas räddningsattityder 2023 är finländarna fortfarande positiva till räddningsväsendet. Världshändelserna, till exempel Rysslands anfallskrig mot Ukraina, märks tydligt i hur sannolikt finländarna anser det vara att olika risker realiseras. Finländarna upplever också att till exempel befolkningsskyddet behövs mer än tidigare.
Pressmeddelande Räddningsinstitutetinrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.5.2023 13:00

Ansökningstiderna för direktörstjänster vid inrikesministeriet gick ut

Ansökningstiderna för de utlysta direktörstjänsterna vid inrikesministeriet löpte ut i dag. Tjänsten som räddningsöverdirektör söktes av åtta personer, tjänsten som avdelningschef vid polisavdelningen av åtta personer och tjänsten som kommunikationsdirektör av tjugo personer.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2023 16:41

Sjutton personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade 17 personer livräddningsmedalj den 14 april 2023. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.4.2023 12:19

Senaste Nytt

Pressmeddelande
En bostad som har skadats i en eldsvåda. Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 6.6.2023 15:20
Personer i släckningskläder står på räddningsstationens gård. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 24.5.2023 9:21
Skogsbrandsområde Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.5.2023 9:29
brandbilens utrustning Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 22.5.2023 13:42