Hoppa till innehåll

Nyheter och pressmeddelande

Polisen får tilläggsfinansiering för förebyggande verksamhet med inriktning på barn och unga
I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att polisen ska få en tilläggsfinansiering på tre miljoner euro för förebyggande verksamhet. En central målgrupp för den förebyggande verksamheten är barn och unga.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 27.5.2021 12:53
Finland skickar materialhjälp till Nepal för hantering av det svåra coronaläget
Finland skickar materialhjälp till Nepal via EU:s civilskyddsmekanism på grund av det svåra covid-19-läget i landet. Finlands materialhjälp består av munskydd, visir, skyddshandskar och skyddsrockar.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.5.2021 17:35
Utkast till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet på remiss
Inrikesministeriet har sänt utkastet till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet på remiss. Målet för handlingsplanen är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 24 maj till den 30 juni 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 24.5.2021 15:38
Målet är att Finland ska vara världens tryggaste land för alla människor och människogrupper
Torsdagen den 20 maj godkände statsrådet redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Målet för redogörelsen är att alla människor och människogrupper i Finland ska få leva i ett allt tryggare land.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 20.5.2021 13:30

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 06.12.2020
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 02.12.2020
Joulupata keräys Pelastuarmeija 13.12.2020 - 24.12.2020