Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tilläggsfinansiering för förebyggande av ungdomsbrottslighet och för utbildning inom befolkningsskydd och egen beredskap

I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023 föreslås ett tillägg på sammanlagt 6,9 miljoner euro för inrikesministeriets förvaltningsområde. För polisen föreslås sammanlagt 2,477 miljoner euro för förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet. För stärkande av polisens multiprofessionella och förebyggande ankarverksamhet föreslås 1,037 miljoner euro. Dessutom effektiviseras undersökningen av brott bland unga särskilt i de största städerna (Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo) med ett tillägg på 1,44 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.2.2023 14:57

Inrikesminister Krista Mikkonen framförde sina kondoleanser till Ukraina

Inrikesminister Krista Mikkonen har framfört sitt djupaste deltagande till Ukraina och till anhöriga till dem som omkom i helikopterkraschen den 18 januari. I kraschen omkom Ukrainas inrikesminister Denys Monastyrskyj och flera andra personer som hörde till ministeriets ledning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42

EU:s gemensamma räddnings- och sjukvårdsmaterial lagras i Finland – Projektets värde uppgår till 242 miljoner euro

Inom ramen för rescEU finansierar Europeiska kommissionen EU:s första projekt för ett strategiskt lager i Finland för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. I den här helheten ingår skyddsutrustning för personer, mätinstrument, läkemedel och antikroppar i Finland för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära olyckor. 
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet.

Räddningsväsendet hade över 100 000 larmuppdrag 2022

I fjol uppgick räddningsväsendets larmuppdrag i Finland till cirka 100 700, av vilka cirka 67 000 var brådskande uppdrag. Av uppdragen var antalet eldsvådor 11 856 och antalet trafikolyckor 16 210. Det totala antalet uppdrag ligger något under genomsnittet för tidigare år. Till exempel 2018–2020 uppgick larmuppdragen i genomsnitt till över 107 000 per år.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18