Nyheter och pressmeddelande

Starkare tillsammans - Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom fördjupat samarbete
Dagens kriser känner inga statsgränser, och den nationella beredskapen behöver stöd av gränsöverskridande samarbete. Finland och Sverige för samtal om att stärka sin beredskap, i synnerhet den civila beredskapen, genom fördjupat samarbete.
Nyhet Räddningsväsendet, 18.1.2021 10:30
Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet
Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och gränsbevakning träder i kraft i början av 2021. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.12.2020 15:26
Inrikesministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att förenhetliga anvisningarna om användning av obemannade luftfartyg i myndighetsverksamheten
Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda samarbetet mellan räddningsväsendet, polisen och Gränsbevakningsväsendet när det gäller användningen av obemannade luftfartyg. Arbetsgruppens mål är att förenhetliga de sektorspecifika anvisningarna om obemannade luftfartyg samt att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna.
Nyhet Räddningsväsendet, 18.12.2020 13:00
Ibruktagandet av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt
Räddningslagen uppdateras i fråga om bestämmelserna om myndighetsnätets tillgänglighet. Syftet med propositionen är att i säkerhetskritiska objekt säkerställa tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Den 17 december lämnade statsrådet en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 17.12.2020 14:09

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 06.12.2020
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 02.12.2020
Joulupata keräys Pelastuarmeija 13.12.2020 - 24.12.2020