Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Hur kriget har inverkat på civilsamhället och befolkningsskyddet i Ukraina utreds genom ett nytt projekt

Räddningsinstitutet har startat ett projekt i anknytning till Ukraina där man ska kartlägga hur befolkningsskyddet i Ukraina fungerar. Den kunskap som projektet ger ska användas för att utveckla Finlands befolkningsskydd och stödja myndigheternas arbete.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2024 9:35

Utredning med målet att förbättra byggandet av och tillsynen över skyddsrum har inletts

Inrikesministeriet har av Räddningsinstitutet beställt en utredning med målet att utveckla myndighetstillsynen över skyddsrum. Denna utredning är en fortsättning på inrikesministeriets utredningsprojekt om skyddsrum.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.6.2024 10:47

Fem personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade fem personer livräddningsmedalj den 7 juni 2024. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.6.2024 12:22

Minister Rantanens besök i Wien och Bryssel – invandring och EU:s beredskap på agendan

Inrikesminister Mari Rantanen träffade Österrikes inrikesminister i Wien på måndagen. Ministrarna diskuterade bland annat samarbetet mellan länderna inom migrationspolitiken, metoder för att hantera migrationen och samarbetet med tredjeländer. Från Wien fortsätter ministern till Bryssel och Civil Protection Forum där hon deltar i en paneldiskussion på hög nivå om EU:s beredskap.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2024 14:01