Nyheter och pressmeddelande

Förstudie om reformen av räddningslagen på remiss
Utredningspromemoriorna från de arbetsgrupper som har utrett behovet av ändringar i räddningslagen har sänts på remiss från inrikesministeriet. Genom en förstudie bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Dessutom utredde man vilka lagändringar utöver det så kallade Sote100-lagpaketets ändringar som behövs som en följd av att organiseringsansvaret för räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 8.4.2021 11:19
Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Ekvatorialguinea
Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Bata i Ekvatorialguinea där en explosion i ett ammunitionslager har orsakat omfattande skador. Ekvatorialguinea har begärt internationellt bistånd till räddningsinsatserna i samband med explosionsolyckan. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 11.3.2021 8:32
Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 12:12
Elva personer tilldelades livräddningsmedalj
Republikens president förlänade elva meriterade personer livräddningsmedalj den 26 februari. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 11:43

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 06.12.2020
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 21.11.2020 - 02.12.2020
Joulupata keräys Pelastuarmeija 13.12.2020 - 24.12.2020