Ajankohtaisiin

Väitöstutkimus: Tshernobyl oli säteilyvalvonnan kehittämisen käännekohta

Julkaisuajankohta 27.4.2021 9.21
Tsernobylin onnettomuus säteilyvalvontajärjestelmän kehittämisen käännekohtana

Tutkimuksessa kuvataan säteilyvalvonnan kehitystä 50-luvun ydinkokeista nykyhetkeen. Tutkimus osoittaa Tshernobylin onnettomuuden merkityksen säteilyvalvonnan kehittämisessä.

​FK Janne Koivukosken väitöstutkimuksessa kuvataan säteilyvalvonnan kehityshistoria 50-luvun ydinasekokeista nykypäivään. Tshernobylin onnettomuudella oli merkitystä säteilyvalvonnan kehittämisessä. Onnettomuus aiheutti säteilyvalvonnalle, tiedottamiselle, tilannekuvatoiminnalle sekä tietojenkäsittelylle uusia vaatimuksia, ja edellytti valvontaverkon uusimista.

Koivukosken väitöstutkimus selvittää säteilytapahtumien, ja erityisesti Tshernobylin onnettomuuden vaikutuksia Suomen säteilyvalvontajärjestelmän kehittämiseen. Tutkimuksessa on kuvattu valvonnassa käytetyn mittaus- ja tietojenkäsittelytekniikan sekä mittausasemaverkon kehittämistä ja esitetään, miten kehitystyössä on hyödynnetty teknologiakehityksen mahdollisuuksia. 

Mittaustieto avain havaitsemiseen, hälyttämiseen ja varoittamiseen

Säteilytilanteen havaitsemiseen, viranomaisten hälyttämiseen sekä väestön varoittamiseen suojautumistoimia varten tarvitaan reaaliaikaista mittaustietoa säteilystä ja säätiedoista. Tiedon tulee olla toimintaorganisaatioiden käytettävissä nopeasti. Tämä on mahdollista nykyisen maan kattavan automaattisen, pääosin GM-mittauskalustoon perustuvan valvontaverkon, sekä säähavaintotietojen avulla.

Suojaustoimien päätöksentekoon, väestölle tiedottamiseen tarvittava tilannekuva ja ennusteet tilanteen kehittymisestä ovat muodostettavissa nopeasti. Tämä on otettu huomioon säteilyvalvontaverkon kehittämisessä järjestelmän alkuajoista lähtien. Väestön suojaamiseen tarkoitetun säteilyvalvontajärjestelmän yli 60-vuotisen toimintahistorian aikana tapahtuneet muutokset uhkakuvassa ja mittaus- ja tiedonsiirtotekniikassa ovat vaatineet järjestelmän jatkuvaa päivittämistä.

Tietoa säteilyvalvonnan kehityksestä

Tutkimus sisältää uutta tietoa Suomen säteilyvalvonnan historiallisesta kehityksestä, mittaustekniikoiden käytöstä, tulosten käsittelystä sekä väestölle tiedottamisesta. Tutkimus on poikkitieteellinen, yhdistäen säteilymittaukset ja meteorologian. Tuloksia voidaan hyödyntää säteilyvalvontatoiminnan kehittämisessä ja väitöskirja on hyvä lähdeteos säteilyvalvonnan koulutuksessa.

Tutkimuksen yhteenveto sisältää kattavan kuvauksen väestöä uhanneista säteilytapahtumista 50-luvun maanpäällisistä ydinasekokeista vuoden 2011 tsunamin aiheuttamaan Fukushiman voimalaitoksien tuhoutumiseen saakka. Yhteenveto selvittää perinpohjaisesti säteilyvalvontajärjestelmän teknisistä ja organisatorista kehittämistä ja sisältää analyysin tulosten perusteella havaituista kehittämistarpeista.

Väitöskirja verkossa  https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24853 

Lisätietoja:
Janne Koivukoski, Janne.Koivukoski (a) intermin.fi, p. 050 047 8252

Uusimmat

Tiedote
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 30.6.2022 15:45
Uutinen
sisäministeriö Pelastustoimi, 27.6.2022 15:14