Gå till aktuellt

Tjernobyl var en vändpunkt i utvecklingen av strålningsövervakningen

27.4.2021 9.21 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 16.47
Tsernobylin onnettomuus säteilyvalvontajärjestelmän kehittämisen käännekohtana

I avhandlingen beskrivs utvecklingen av strålningsövervakningen från kärnvapenprov på 50-talet till nutid. Avhandlingen visar betydelsen av Tjernobylolyckan för utvecklingen av strålningsövervakningen.

Filosofie kandidat Janne Koivukoski beskriver i sin doktorsavhandling strålningsövervakningens utvecklingshistoria från kärnvapenprov på 50-talet till nutid. Tjernobylolyckan hade betydelse för utvecklingen av strålningsövervakningen. Olyckan medförde nya krav på strålningsövervakningen, informationen, lägesbildverksamheten och informationsbehandlingen, och förutsatte att övervakningsnätverket förnyades.

I Koivukoskis doktorsavhandling utreds konsekvenserna av strålningshändelser, i synnerhet olyckan i Tjernobyl, för utvecklingen av systemet för strålningsövervakning i Finland. I avhandlingen beskrivs hur den mätnings- och informationsbehandlingsteknik som använts vid övervakningen och nätverket av mätstationer utvecklats och presenteras hur den tekniska utvecklingens möjligheter har utnyttjats i utvecklingsarbetet.

Mätuppgifter en nyckel till att upptäcka, larma och varna

För att upptäcka strålningshändelser, larma myndigheterna och varna befolkningen när de måste skydda sig behövs uppgifter om mätning av strålningen och om vädret i realtid. Informationen ska snabbt stå till förfogande för verksamhetsorganisationerna. Detta är möjligt med hjälp av det nuvarande rikstäckande automatiska övervakningsnätverket, som i huvudsak baserar sig på GM-mätinstrument, och väderobservationer.

Den lägesbild som behövs för att fatta beslut om skyddsåtgärder och informera befolkningen samt prognoserna för hur situationen utvecklas kan bildas snabbt. Detta har beaktats i utvecklingen av nätverket för strålningsövervakning ända sedan systemet inleddes. Förändringarna i hotbilden och mätnings- och dataöverföringstekniken under den över 60-åriga verksamhetshistorien för systemet för strålningsövervakning, som är avsett att skydda befolkningen, har krävt en kontinuerlig uppdatering av systemet.

Information om strålningsövervakningens utveckling

Avhandlingen innehåller ny information om den historiska utvecklingen, användningen av mätteknik, behandlingen av resultaten och informationen till allmänheten när det gäller strålningsövervakningen i Finland. Avhandlingen är tvärvetenskaplig och kombinerar strålningsmätningar och meteorologi. Resultaten kan utnyttjas i utvecklingen av strålningsövervakningsverksamheten, och doktorsavhandlingen är en bra källa i utbildningen om strålningsövervakning.

Sammanfattningen innehåller en heltäckande beskrivning av de strålningshändelser som hotat befolkningen från atmosfäriska kärnvapenprov på 50-talet fram till kärnkraftsolyckan i Fukushima som orsakades av en tsunami 2011. I sammanfattningen redogörs ingående för den tekniska och organisatoriska utvecklingen av systemet för strålningsövervakning och i den ingår en analys av de utvecklingsbehov som konstaterats på basis av resultaten.

Doktorsavhandlingen på webben https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24853 (på finska)

Ytterligare information:
Janne Koivukoski, Janne.Koivukoski (a) intermin.fi, tfn 050 047 8252