Ajankohtaisiin

Vuodenvaihteen muutoksia sisäministeriön hallinnonalalla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2019 11.11
Tiedote 113/2019

Vuoden 2020 alussa tulee voimaan poliisia, maahanmuuttoa ja pelastustoimea koskevia laki- ja asetusmuutoksia, joista tärkeimmät on koottu tähän tiedotteeseen.

Työvoiman maahanmuuton hallinto siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy vuoden 2020 alusta alkaen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa, ja sillä tavoitellaan työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa. Muutos tukee hallituksen tavoitetta edistää työperäistä maahanmuuttoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vuoden alusta lähtien työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvästä politiikasta, lainsäädännöstä sekä lupaprosessien kehittämisestä. Työvoiman, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säädöshankkeiden vetovastuu siirtyy sisäministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. Valmistelu tapahtuu jatkossakin yhteistyössä.

Sisäministeriö vastaa edelleen maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön kokonaisuudesta, yleisistä lupaedellytyksistä sekä Maahanmuuttoviraston tulosohjauksesta ja resurssien turvaamisesta. Työvoiman maahanmuuttoa koskevasta tulosohjauksesta ministeriöt vastaavat jatkossa yhteistyössä.

Suomi vastaanottaa 850 kiintiöpakolaista

Hallitusohjelman mukaisesti vuosittainen kiintiöpakolaisten määrä nostetaan 750 henkilöstä 850 henkilöön vuonna 2020.
Suomi vastaanottaa yhteensä 400 syyrialaista pakolaista Libanonista ja Turkista sekä 200 kongolaista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomi vastaanottaa Nigeristä yhteensä 130 pakolaista, mukaan lukien UNHCR:n Libyasta Nigeriin evakuoimia pakolaisia. Libyasta evakuoituja pakolaisia voidaan vastaanottaa myös muista maista. Suomi varautuu myös 120 hätätapauksen vastaanottoon ilman kansalaisuus- ja aluerajausta.

Uusi rahankeräyslaki voimaan maaliskuussa

Uusi rahankeräyslaki tulee voimaan 1.3.2020. Uudistuksen myötä ainoastaan Poliisihallitus voi myöntää rahankeräyslupia. Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä. Vuosi-ilmoituksen hinta on 1.3.2020 alkaen 100 euroa. Poliisilaitokset käsittelevät 1.3.2020 lähtien pienkeräyksistä tehtäviä ilmoituksia, joiden hinta on 55 euroa.

Opiskeluoikeuden keskeyttämiseen Pelastusopistossa lisää perusteita

Pelastusopistoa koskevaan lakiin lisätään uusia perusteita, joilla opiskeluoikeuden voi keskeyttää pelastajatutkinnossa, hätäkeskuspäivystäjätutkinnossa sekä pelastustoimen alipäällystötutkinnossa. Uusia perusteita ovat jatkossa varusmiespalvelus, siviilipalvelus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa. Opinnot voisi keskeyttää väliaikaisesti myös muusta perustellusta syystä. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2020.

Vuoden 2020 maksut sisäasiainhallinnossa

Passin ja henkilökortin hinnat laskevat

Passin ja henkilökortin hinnat laskevat ensi vuoden alusta. Alennuksen syitä ovat muun muassa tehostuneet prosessit ja volyymin kasvu. Hinnat ovat alhaisimpia, jos passin tai henkilökortin hakee sähköisesti. Passi maksaa 51 euroa perinteisen poliisiasemalla käynnin kautta haettuna ja sähköisesti haettuna 45 euroa. Myös henkilökortin hinta alenee 54 euroon käyntiasioinnin kautta haettuna. Sähköisesti haettuna hinta on 48 euroa.

Maahanmuuttoviraston lupien käsittelymaksut lähemmäksi käsittelyn kuluja

Oleskelulupahakemusten käsittelymaksut nousevat hieman 1.1.2020. Suurimmat muutokset koskevat työntekijän ja yrittäjän oleskelulupahakemusten käsittelymaksuja: paperisena tehtyjen hakemusten käsittelymaksu on 640 euroa (aiemmin 600) ja sähköisesti tehtyjen hakemusten käsittelymaksu 490 euroa (aiemmin 400).
Suomen kansalaisuutta koskevien hakemusten käsittelymaksut nousevat 40 eurolla. Paperisena tehdyn kansalaisuushakemuksen käsittely maksaa jatkossa 520 euroa; jos kansalaisuutta hakee sähköisesti, hinta on 420 euroa. Kansalaisuusaseman määrittäminen maksaa 100 euroa (aiemmin 50).

Hintoja korotetaan, jotta ne vastaavat paremmin hakemusten käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Käsittelymaksut varmistavat osaltaan Maahanmuuttoviraston riittävät resurssit ja käsittelyaikatavoitteiden toteutumisen. Kustannuksia edullisempi käsittelymaksu on edelleen ensimmäisillä oleskelulupahakemuksilla (pois lukien työntekijän ja yrittäjän luvat) sekä alaikäisen ja opiskelijan määräaikaisilla oleskelulupahakemuksilla. Kansainvälisen suojelun hakeminen on maksutonta.

Käyttämättömästä ajanvarauksesta veloitetaan jatkossa 50 euroa, jos asiakas jättää saapumatta Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen eikä ole perunut varaamansa aikaa.

Vapaaehtoisen paluun tuki säilyy ennallaan

Vapaaehtoisen paluun tukeen ei tule muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Uusi asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta on voimassa kaksi vuotta vuoden 2021 loppuun.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vapaaehtoisen paluun järjestelmää kehitetään ensisijaisena vaihtoehtona turvata kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistuminen ja uudelleenkotoutuminen. Vapaaehtoisen paluun järjestelmän toimivuutta ja kehittämistä selvitetään erikseen, ja tarvittaessa tukea koskevaa asetusta voidaan muuttaa ennen kuin sen voimassaolo päättyy.

Hätäkeskuslaitoksen ja Pelastusopiston maksuihin muutoksia

Automaattisen paloilmoitinlaitteiston liittymän kytkeminen hätäkeskukseen nousee 50 eurosta 70 euroon. Automaattisen paloilmoitinlaitteiston liittymän toiminnan määräaikainen testaaminen nousee 10 eurosta 13 euroon.

Pelastusopiston pelastusalan ammattilaisille tarjoamien kurssien maksuihin tulee maltillisia korotuksia.

Lisätietoja:

ylijohtaja Jorma Vuorio, p. 0295 488 600, jorma.vuorio@intermin.fi (työvoiman maahanmuuton hallinto)
erityisasiantuntija Mirka Eirola, p. 0295 488 383, mirka.eirola@intermin.fi (kiintiöpakolaiset)
neuvotteleva virkamies Aino Salmi, p. 0295 488 685, aino.salmi@intermin.fi (Poliisihallituksen ja paikallispoliisin maksut)
johtava asiantuntija Satu Kaskinen, p. 0295 488 680, satu.kaskinen@intermin.fi (Maahanmuuttoviraston lupamaksut)
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, jorma.kantola@intermin.fi (vapaaehtoisen paluun avustus)
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, p. 0295 488 419, veli-pekka.hautamaki@intermin.fi (pelastustoimi)

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.12.2022 11:39